Gå direkt till innehåll

Stallrengöring och desinfektion – idisslare

Mekanisk rengöring

Mekanisk rengöring är den viktigaste delen av rengöringen, eftersom den tar bort det mesta av eventuella smittämnen. Om smittämnen ligger i eller under ett smutslager har dessutom desinfektionsmedel sämre eller ingen effekt. Vissa smittämnen kan överleva under lång tid på till exempel smutsig boxinredning.

Den mekaniska rengöringen innebär ett så fullständigt avlägsnande som möjligt av all smuts. Man skrubbar, skurar, högtryckstvättar eller använder annan metod anpassad till det material som ska rengöras. Användning av hett vatten (inte över 50–60°C) med tillsats av rengöringsmedel, som löser smutsen, ökar rengöringseffekten.

Mekanisk rengöring med hjälp av högtrycksaggregat ger bättre effekt jämfört med manuellt skurande. Men högt tryck kan också sprida smittämnen genom små vattendroppar (aerosol) och ska bara användas i tomt stall eller utomhus, gärna på platta. Med ventilationens hjälp kan små vattendroppar förflyttas såväl inom som utanför byggnaden. Högtrycksaggregat bör vara försett med doseringspump för rengörings- och desinfektionsmedel. Bra vattentryck rekommenderas för bästa effekt. Den som utför rengöringen ska använda nödvändig skyddsutrustning inkluderande andningsskydd.

Vid temperaturer under fryspunkten kan rengöringsmedlet eller den färdiga lösningen blandas med frostskyddsmedel så att vattnet inte fryser på de ytor som ska rengöras. Ner till -10°C tillsätts 1,6 kg koksalt per 10 liter vatten och mellan -10°C och -20°C, 3 kg koksalt per 10 liter vatten. Saltet måste lösas fullständigt för att vara verksamt. I stället för koksalt kan kommersiella frostskyddsmedel användas.

Rengöringen inleds med grovrengöring (sopa/dammsug). Löstagbar inredning kan tas loss och därefter blötläggas eller skrubbas i ett kar eller högtryckstvättas med tvätt- och rengöringsmedel. Sliten utrustning som är svår att rengöra kan behöva bytas ut.
Därefter rengörs elektriska installationer, motorer och liknande manuellt, och förseglas med till exempel plastduk, innan rengöring med vatten påbörjas. Sedan blötläggs allt med rengöringsmedel i två till tre timmar för att lösa smutsen. Vid stark nedsmutsning krävs längre blötläggningstid. Den egentliga rengöringen utförs sedan uppifrån och ned, med början i taket, därefter väggar och slutligen golv. Rengöringen är avslutad när synlig smuts inte längre förekommer, när strukturen på samtliga material syns klart samt när spolvattnet inte är grumligt eller innehåller smutspartiklar. Efter rengöring ska samtliga ytor torka upp fullständigt, vilket kan ta flera dagar.

Desinfektion

I normalfallet, om ingen särskild smitta misstänks i stallet, räcker det att desinficera vattenkar/-koppar och fodertråg. Med desinfektion menas att man genom kemiska eller fysikaliska (ofta värme) metoder utför en sänkning av antalet smittsamma organismer till en sådan nivå att infektion inte uppstår hos mottagliga djur som kommer i kontakt med den desinfekterade ytan. Det finns flera medel att köpa i fackhandeln, dessa har skiftande egenskaper och lämpar sig för olika ändamål. Följ tillverkarens anvisningar för desinfektionsmedel noggrant, till exempel koncentration, mängd som ska appliceras och minsta verkningstid är viktigt att följa. De flesta desinfektionsmedel har sämre effekt vid temperatur under +20°C och då behöver särskild hänsyn tas till val av desinfektionsmedel, koncentration av brukslösning och verkningstid, även här gäller att följa tillverkarens instruktioner.

Använd ryggspruta eller högtryckstvätt vid applicering. Var speciellt noga i hörnor, sprickor, fogar och material som kan innehålla smittämne, till exempel trä och betong. Börja behandla i taket och arbeta neråt väggarna mot golvet, avlägsna förseglingen från elektriska installationer och desinfektera dessa med en trasa indränkt med desinfektionsmedel.

Om desinfektionsmedlet snabbt rinner av en behandlad yta bör behandlingen upprepas.

Tillåt ytorna att torka innan utrustning ställs tillbaka.

Rengöring av kläder, textilier och övrig utrustning

Kläder och textilier, som till exempel kalvtäcken, bör tvättas i minst 60°C i 20 minuter. Tvättmedel spelar en viktig roll för rengöringen och ska doseras korrekt. Kokning är en bra och praktisk metod för desinfektion av mindre utrustning och material, som tål värme. Observera att även kokning ska föregås av mekanisk rengöring. Kokningstiden bör vara minst 15 minuter och föremålen ska vara rena och täckta med vatten. Till vattnet kan tillsättas soda (Na2CO3) till en koncentration av 0,5 procent.

Summering – större rengöring

  • Ta bort strö, gödsel och dylikt.
  • Ta bort all flyttbar utrustning. Den måste också rengöras.
  • Rengör och försegla elektriska installationer.
  • Blötlägg med vatten och rengöringsmedel.
  • Tvätta manuellt med borste eller med högtryckstvätt tills all synlig smuts är borta.
  • Torktid tills det blir helt torrt. Solljus hjälper till att avdöda vissa smittämnen.
  • Desinfektion. I normalfallet om ingen särskild smitta misstänks i stallet räcker det att desinficera vattenkar/-koppar och fodertråg.
  • Kalvtäcken och andra textilier: Tvätt i hög temperatur. Minst 60 grader.
  • Om de unga djuren har problem med koccidier eller kryptosporidier kan ytterligare rutiner behövas.
Sidan granskades senast : 2022-10-12