Gå direkt till innehåll

Fiskdiagnostik

Eftersom diagnostiken för fisk skiljer sig från andra djurslag, som skaldjur, bland annat avseende temperaturen för odling av olika patogener, organismer som kan orsaka sjukdom, har sektionen för fisk egna specialiserade laboratorier (bakteriologi, virologi, parasitologi och patologi).

Sektionen för fisk är nationellt referenslaboratorium avseende fisk- kräftdjurs- och skaldjursdiagnostik. De analysmetoder som används är rekommenderade av EU:s referenslaboratorier och WOAH (World Organisation for Animal Health), och i de flesta fall ackrediterade enligt ISO/IEC 17025, läs mer om vår ackreditering

I vår roll som nationellt referenslaboratorium deltar vi i det internationella framtagandet av rutiner/analyser och som ämnesexperter för svenska myndigheter. Vi medverkar också i framtagandet av bekämpnings- och kontrollprogram och bevakar olika smittämnens uppträdande både utanför och inom landet. Allt för att bevara Sveriges goda hälsoläge för djurslagen både i naturen och inom vattenbruket.

Forskning och utveckling

Vår ambition är att tillhandahålla en kompetens och diagnostik som uppfyller högt ställda krav på aktualitet och effektivitet. Den skall tillfredsställa både EU:s och våra egna nationella krav men även enskilda organisationers och privatpersoners behov. Vi bedriver därför egen forskning inom områdena sjukdomar, terapi och diagnostik.

Information och rådgivning

Vår personal är experter inom sina respektive ansvarsområden och är en efterfrågad resurs när det gäller att ta fram underlag för olika myndighetsbeslut. SVA:s rådgivning går via flera olika kanaler, förutom till myndigheter även till branschorganisationer, veterinärer och djurägare. Aktuell kunskap sammanställs och förmedlas muntligt i samband med konferenser och kurser samt vid undervisning vid såväl veterinärutbildningen som universiteten. Tidskriftsartiklar och rapporter för veterinärer publiceras kontinuerligt.

Fisk och skaldjur är viktiga för oss. Vi anser att de förtjänar samma omsorg som andra djurslag. Det är också viktigt att vi bevarar vår miljö så att de kan fortsätta existera i vår natur.

Sidan granskades senast : 2024-02-19