Gå direkt till innehåll

Hälsokontroll av sebrafisk

Sebrafisk (Danio rerio) är en vanligt hållen fisk för djurförsök. Förebyggande hälsoarbete i sådana anläggningar är av största vikt, då infektioner påverkar fiskens fysiologi och därmed resultaten i de studier där de ingår. 

Anläggningarna brukar ha recirkulerande system, vilket innebär att vattnet återanvänds om och om igen. Om reningssystemet inte fungerar kan därför en smitta i ett akvarium lätt sprida sig till resterande akvarier och dessutom vara svår att bli av med.

Ett flertal sjukdomar som kan drabba försöksfisk har ett kroniskt, smygande förlopp. Ibland syns inga symtom förrän en stor andel av fiskarna är infekterade. Ett exempel på detta är parasiten Pseudoloma neurophilia där runt 20 procent av fisken kan ha infektionen utan att man anar något. Ytterligare en allvarlig sjukdom som kan finnas utan tydliga symtom är mykobakterios. Utöver dessa sjukdomar finns flera virus, bakterier och parasiter som kan drabba fisken.

Sidan granskades senast : 2024-02-19