Gå direkt till innehåll

Litteratur om fisk, skaldjur och sjukdomar

För dig som vill veta mer kan vi rekommendera ett urval av litteratur:

  1. Bacterial Diseases of Fish Valerie Inglis, Ronald J. Roberts and Niall R. Bromage. Blackwell Wissenschafts-Verlag. 1993.

  2. Diseases of Carp and other Cyprinid fishes D. Hoole, D. Bucke, P. Burgess & I. Wellby. Blackwell Wissenschafts-Verlag. 2001.

  3. Fish Disease. Diagnosis and Treatment Edward J. Noga. Mosby. 1995.

  4. Fish Diseases and Disorders 2nd Ed, Woo and Bruno. CABI, UK 2011. Tre vol: Vol 1: Protozoan and Metazoan infections (parasitinfektioner). Vol 2: Non-infectious disorders. Vol 3: Viral, bacterial and fungal infections.

  5. Fish Medicine Michael K. Stoskopf. W. B. Saunders Company. 1993.

  6. Fish Pathology (second edition) Ronald J. Roberts. Baillière Tindall. 1989.

  7. Fiskehelse og fiskesykdommer Trygve Poppe, redaktör. Universitetsforlaget AS. 1999.

  8. Fisksjukdomar i kustvatten Jan Thulin, Johan Höglund, Eric Lindesjöö. Naturvårdsverket. 1989.

  9. Frisk fisk. Förebyggande, identifiering och behandling av sjukdomar Riitta Rahkonen, Pia Vennerström, Päivi Rintamäki-Kinnunen och Risto Kannel. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. 2001.

  10. Histologisk Atlas. Normalstruktur hos laksefisk A.B. Amin og Liisa Mortensen, Trygve T. Poppe. Akvapatologisk laboratorium AS. 1991.

Sidan granskades senast : 2021-11-25