Gå direkt till innehåll

Hur går en obduktion av fjäderfä till?

Fjäderfän, till exempel höns, kalkoner, tamankor, tamgäss, vaktlar, prydnadsfasaner och strutsar obduceras av fjäderfäveterinärer på SVA.

Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinärer innan fåglar skickas in, på telefon 018-67 40 00.

Fjäderfäobduktioner

För att ta reda på vilken sjukdom som drabbat en fjäderfäflock är det ofta nödvändigt att obducera en eller flera fåglar. Orsaken är att fåglar ofta visar otydliga och ospecifika sjukdomssymtom. Många fjäderfäsjukdomar kan enbart diagnostiseras genom obduktion.

Obduktioner kan förutom att visa vilken typ av sjukdom det rör om även ge ledning till hur man ska gå vidare med andra undersökningar. Obduktionen kompletteras som regel med mikroskopisk undersökning och ibland även med provtagning för att påvisa olika sjukdomsframkallande smittämnen.

På SVA obduceras både fjäderfän från stora kommersiella besättningar och från små hobbyflockar.

En förutsättning för att en obduktion ska kunna ge svar på varför en fågel varit sjuk eller dött är att den kommer fram till SVA i gott skick. Välj djur som visat tydliga symtom på sjukdom eller dött nyligen och håll dem kylda före transporten. Frysta fåglar är mindre lämpliga för obduktion. Det är bra att undersöka flera fåglar (kommersiella besättningar max fem djur och hobbybesättning max tre djur.

Hur skickar man fåglarna för obduktion?

En förutsättning för att en obduktion ska kunna ge svar på varför en fågel varit sjuk eller dött är att den kommer fram till SVA i gott skick. Välj djur som visat tydliga symtom på sjukdom eller dött nyligen och håll dem kylda före transporten. Skicka inte ruttna eller hackade djur då finns risk för överväxt av förruttnelsebakterier. Frysta fåglar är mindre lämpliga för obduktion. Skicka gärna flera fåglar (kommersiella besättningar max fem djur och hobbybesättning max tre djur, i annat fall debiteras en extra djurägaravgift) eftersom en enstaka fågel kan ha dött av något annat som inte har med flockproblemet att göra.

Adresskort och transportmaterial kan beställas via e-post 4005@sva.se eller telefon 018-67 40 05. Kontakta alltid SVA:s fjäderfäveterinärer innan fåglar skickas in, på telefon 018-67 40 00.

Hur får man svar?

Preliminärsvar (första bedömning) lämnas efter obduktionen via e-post. Det slutgiltiga svaret skickas via e-post (eller brev om e-postadress saknas) och som regel är slutgiltiga svaret klart inom två arbetsveckor, kan eventuellt ta längre tid beroende på behov av kompletterande undersökningar.

Sidan granskades senast : 2024-01-29