Gå direkt till innehåll

Erbjud säkert foder

Det är viktigt att säkerställa att fodret är av god hygienisk kvalitet och är fritt från kemiska och fysikaliska faror innan utfodring. Dåliga råvaror eller felaktig hantering i ett eller flera led i foderkedjan från jord till foderbord kan orsaka förekomst av sjukdomsframkallande bakterier, mögelsvampar, toxiner och andra skadliga ämnen.  

Kontroll av hygienisk kvalitet och sammansättning 

Kor på rad i ladugården
Det är viktigt med säkert foder för att hålla djuren friska och få en bra produktion. Foto: Reim photo

Lukt- och synintryck är bra verktyg för en första värdering av foderkvaliteten. Alla faror ger inte förändringar som kan upptäckas med syn eller luktsinne, och det kan därför behövas en analys av fodret.

Vid analys av foder är det viktigt att ta prover på flera delar av råvaran för att säkerställa att provet är representativt. SVA utför inte analyser av hygienisk kvalitet eller näringssammansättning, men det finns flera privata företag som gör det.  

Felaktiga nivåer av spårämnen och vitaminer kan orsaka bristsjukdomar med diffusa symptom som anemi, reproduktionsstörningar, dålig tillväxt, försämrad aptit, nedsatt hälsotillstånd eller immunförsvar. För höga halter av grundämnen kan dessutom leda till förgiftningssjukdomar med uttalade kliniska och subkliniska effekter.  

Grovfoderkvalitet 

Grovfoder bör inspekteras noga innan utfodring och endast användas om det har en "normal" lukt, färg och struktur. Det skall lukta friskt och inte ha några synliga tecken på mögel eller inblandning av jord, gödsel, gammal förna och kadaver då det kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Läs mer om vad som bör beaktas när det gäller grovfoderkvalitet.

Färskfoder 

Färskfoder består av obearbetade animaliska biprodukter som inte har värmebehandlats. På marknaden finns det färskfoder till bland annat hund, katt och reptiler. Då detta foder inte värmebehandlas kan det innehålla sjukdomsframkallande bakterier som både kan tillväxa och spridas. Det är därför viktigt med extra god hygien vid hantering av denna typ av foder. Säkerställ att färskfodret inte kommer i kontakt med livsmedel varken under förvaring eller via redskap.   

Foder och utfodring med animaliska biprodukter 

Biprodukter från slakt är exempel på animaliska biprodukter som omfattas av olika krav och regler i samband med utfodring. Mer information om vad som gäller när animaliska biprodukter används som foder finns på Jordbruksverkets webbplats.

Sidan granskades senast : 2023-03-13