Gå direkt till innehåll

Campylobacterprogrammet hos kyckling i Sverige

Branschorganisationen Svensk Fågel organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobacter hos kyckling. Målet med programmet är att uppnå en låg förekomst av campylobacter i kycklingflockar. Programmet omfattar över 99% av de svenska kycklingarna och finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket.

I övervakningsprogrammet tas det prover från blindtarmar från kycklingar i samband med slakt. Proverna analyseras på SVA, avdelningen för mikrobiologi.

Provtagning och resultat

Under 2020 provtogs 4 496 slaktgrupper i samband med slakt. Campylobacter påvisades från 228 (5,1%) blindtarmsprover. Andelen campylobacterpositiva slaktgrupper var lägre än under de tidigare åren (Figur 1). Förekomsten varierade mellan slakterier. En tydlig säsongsvariation har vanligtvis påvisats där förekomsten är högst under sensommar och höst (Figur 2, Figur 3). Denna säsongsvariation kan ses hos såväl människor som kyckling i ett flertal andra länder.

Förekomsten ligger nåt lägre 2020 än tidigare år
Figur 1. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper under 2002-2020.
Antalet positiva slaktkroppar minskade mellan 2019-2020
Figur 2. Antalet inhemska fall av campylobacterinfektion och andelen slaktkycklinggrupper med påvisad campylobacterinfektion under 2012, resultaten är presenterade månadsvis.

 

Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper, resultaten är presenterade veckovis. Grafen uppdateras en gång i veckan.
Figur 3. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper, resultaten är presenterade veckovis. Grafen uppdateras en gång i veckan.
Senast uppdaterad : 2020-09-16