Gå direkt till innehåll

Campylobacterprogrammet hos kyckling i Sverige

Branschorganisationen Svensk Fågel organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobacter hos kyckling. Målet med programmet är att uppnå en låg förekomst av campylobacter i kycklingflockar. Programmet omfattar över 99% av de svenska kycklingarna och finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket.

I övervakningsprogrammet tas det prover från blindtarmar från kycklingar i samband med slakt. Proverna analyseras på SVA, avdelningen för mikrobiologi.

Provtagning och resultat

Under 2019 provtogs 4 363 slaktgrupper i samband med slakt. Campylobacter påvisades från 230 (5,3%) blindtarmsprover. Andelen campylobacterpositiva slaktgrupper var lägre än under de tidigare åren (Figur 1). Förekomsten varierade mellan slakterier. En tydlig säsongsvariation har vanligtvis påvisats där förekomsten är högst under sensommar och höst (Figur 2, figur 3). Denna säsongsvariation kan ses hos såväl människor som kyckling i ett flertal andra länder.

Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper under 2002-2019
Figur 1. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper under 2002-2019.

 

Antalet inhemska fall av campylobacterinfektion och andelen slaktkycklinggrupper med påvisad campylobacterinfektion under 2019, resultaten är presenterade månadsvis
Figur 2. Antalet inhemska fall av campylobacterinfektion och andelen slaktkycklinggrupper med påvisad campylobacterinfektion under 2019, resultaten är presenterade månadsvis.

 

Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper, resultaten är presenterade veckovis. Grafen uppdateras en gång i veckan.
Figur 3. Förekomsten av campylobacter i slaktkycklinggrupper, resultaten är presenterade veckovis. Grafen uppdateras en gång i veckan.
Senast uppdaterad : 2020-08-21