Gå direkt till innehåll

Skydda dina fjäderfä mot fågelinfluensa

Så skyddar du dina fjäderfä mot fågelinfluensa, och så sprids smittan.

Se Jordbruksverkets webbplats för aktuella krav på förebyggande åtgärder för fågelinfluensa.

Så sprids smittan

Smittade fåglar utsöndrar virus i kroppsvätskor, framförallt med avföring. Virus kan därför finnas i och på allt som är förorenat med avföring från smittade djur: smutsiga skor och kläder, foder som är förorenat med avföring från vilda fåglar, transportfordon, burar, redskap med mera.

Skydda dina fjäderfä

Smittskyddsåtgärderna syftar i första hand till att bryta smittvägarna från vilda fåglar och deras avföring. Det gör du bland annat genom att göra följande:

 • Byt kläder och skor vid ingången och tvätta händerna när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
 • Gå inte in och ut ur djurutrymmet oftare än vad som är nödvändigt för deras skötsel och begränsa antal besökare.
  Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
 • Håll rent, städat och fritt från växtlighet runt hönshuset.
 • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar.
 • Förhindra uppkomst av vattenansamlingar då de kan locka till sig vilda fåglar
 • Hindra vilda fåglar att komma in i husen genom att spärra ventilationstrummor eller andra vägar som fåglar kan komma in med huv/finmaskigt nät.
 • Kontrollera och underhåll byggnader regelbundet för att säkerställa att de är täta och har fungerande vattenavrinning. Trasiga tak och väggar kan vara en inkörsport för skadedjur och även kontaminerat regnvatten.
 • Förvara foder på ett sätt så att fåglar eller gnagare inte har tillgång till det.
 • Tillämpa vid behov skadedjurskontroll.
 • Rengör och desinficera utrustning som ska tas in i djurutrymmet eller som ska komma i kontakt med foder eller strö.
 • Upprätthåll ”rena” zoner utomhus som används vid inpassering av personal, strö och utrustning mm. till hönshuset. I rena zoner ska person och fordonstrafik minimeras och det är extra viktigt att förhindra att vilda fåglar uppehåller sig på dessa ytor.
 • Vidta åtgärder för att hålla vilda fåglar borta från anläggningen. Vattenlevande fåglar som gäss och änder utgör den största risken men alla typer av fåglar kan utgöra en risk för smittspridning.

Vid misstanke om smitta

Ett utbrott av aggressiv fågelinfluensa gör ofta fåglarna sjuka fort. Många fåglar kan dö utan symtom eller visa nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Värphöns kan till en början lägga ägg med mjuka skal, men de slutar snart producera ägg. Om du ser den här typen av symptom på dina fåglar ska du kontakta en veterinär.

Läs mer om förebyggande smittskydd på Svenska ägg: smittskydd i små fjäderfäflockar.

Sidan granskades senast : 2023-01-11