Gå direkt till innehåll

Skydda dina fjäderfä mot fågelinfluensa

Så skyddar du dina fjäderfä mot fågelinfluensa, och så sprids smittan.

Se Jordbruksverkets webbplats för aktuella krav på förebyggande åtgärder för fågelinfluensa.

Så sprids smittan

Smittade fåglar utsöndrar virus i kroppsvätskor, framförallt med avföring. Virus kan därför finnas i och på allt som är förorenat med avföring från smittade djur: smutsiga skor och kläder, foder som är förorenat med avföring från vilda fåglar, transportfordon, burar, redskap med mera.

Skydda dina fjäderfä

Smittskyddsåtgärderna syftar i första hand till att bryta smittvägarna från vilda fåglar och deras avföring. Det gör du bland annat genom att:

  • Byta kläder och skor när du går i utrymmen där du håller fåglar och tvätta händerna.
  • Gå inte in och ut ur djurutrymmet oftare än vad som är nödvändigt för deras skötsel och begränsa antal besökare.
  • Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
  • Hålla rent, städat och fritt från växtlighet runt hönshuset och desinficera vid behov markytor vid ingången.
  • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar.
  • Hindra vilda fåglar att komma in i husen genom att spärra ventilationstrummor eller andra vägar som fåglar kan komma in med huv/finmaskigt nät.
  • Undvika att köpa eller sälja fåglar om möjligt.
  • Förvara foder på ett sätt så att fåglar eller gnagare inte har tillgång till det.
  • Tillämpa vid behov skadedjurskontroll.
  • Rengöra fordon och utrustning som varit i kontakt med fjäderfä eller vilda fåglar.

Vid misstanke om smitta

Ett utbrott av aggressiv fågelinfluensa gör ofta fåglarna sjuka fort. Många fåglar kan dö utan symtom eller visa nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Värphöns kan till en början lägga ägg med mjuka skal, men de slutar snart producera ägg. Om du ser den här typen av symptom på dina fåglar ska du kontakta en veterinär.

Läs mer om förebyggande smittskydd på Svenska ägg: smittskydd i små fjäderfäflockar.

Senast uppdaterad : 2021-10-13