Gå direkt till innehåll

Smittskyddsråd vid newcastlesjuka

Det är viktigt att du upprätthåller ett gott smittskydd kring dina fåglar. Kontakta en veterinär omgående vid symtom på sjukdom.

Symtom

Smittade fåglar behöver inte dö, de kan sluta lägga ägg, lägga ägg i en annan färg än normalt eller lägga ägg utan hårt skal, så kallade skinnägg. De kan också få svårt att andas, bli vingliga, hålla nacken vriden eller få diarré.

Så sprids smittan

Smittade fåglar utsöndrar virus i kroppsvätskor, framförallt med avföring. Virus kan därför finnas i och på allt som är förorenat med avföring från smittade djur: smutsiga skor och kläder, foder som är förorenat med avföring från vilda fåglar, transportfordon, burar, redskap, damm, fjädrar med mera.
Virus kan finnas på äggskalen, därför kan även ägg vara en smittkälla. Smittan kan föras indirekt med utrustning, redskap eller personer mellan besättningar. Vilda fåglar som kommer i direktkontakt med fjäderfä kan också överföra smitta. Virus kan också överföras korta avstånd via luften.

Minska risken för smitta

  • Hindra vilda fåglar att komma in i husen genom att spärra ventilationstrummor eller andra vägar som fåglar kan komma in med huv/ finmaskigt nät.
  • Använd inte marken runt husen för lagring av material och håll marken fri från växtlighet eller se till att den inte tillåts växa sig hög.
  • Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
  • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar och gnagare.
  • Begränsa antal besökare till dina fåglar och in till de utrymmen där fåglarna vistas
  • Undvik i möjligaste mån att köpa eller sälja fåglar
  • Byt kläder och skor när när du går i utrymmen där du håller fåglar

Vid misstanke om smitta

Om du misstänker att dina djur smittats, kontakta en veterinär omgående.

Restriktioner i området

När fall av newcastlesjuka inträffat i en besättning inför Jordbruksverket ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården, och ett övervakningsområde med tio kilometers radie. Det innebär bland annat att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus i dessa zoner. Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar, och förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och övriga produkter från fåglar. Även utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna i ett sådant område. Restriktionerna i en zon ändras över tid, aktuell information återfinns på Jordbruksverkets webbplats.

Sidan granskades senast : 2021-12-15