Gå direkt till innehåll

Vaccination via dricksvattnet

Många fjäderfävacciner kan ges via dricksvattnet vilket är praktiskt då det ofta är ett stort antal djur som ska vaccineras.

Blandningen av vaccinerna och den praktiska administrationen till fåglarna kan dock skilja sig åt mellan olika vacciner. Det är därför viktigt att noga läsa anvisningarna på bipacksedeln för det aktuella vaccinet.

Att tänka på vid dricksvattenvaccination

Vid vaccination via dricksvattnet är det viktigt att vaccinet hanteras och ges till fåglarna på rätt sätt. Alla vacciner som kan ges via dricksvattnet innehåller levande smittämnen som är känsliga och snabbt dör om vaccinet hanteras felaktigt. Det är också viktigt att vaccinet ges enligt instruktion. Alla kycklingar/höns i flocken måste få rätt dos av vaccinet samtidigt för att flocken ska få ett bra skydd.

Vaccinet kan lätt förstöras om dricksvattnet innehåller föroreningar, syror eller desinfektionsmedel eller om vattnet är för varmt. Ge därför aldrig syra och spola inte ledningarna med desinfektionsmedel under de sista två dygnen före vaccination. För att neutralisera främmande ämnen som kan döda vaccinet i vattnet bör man skölja hela vattensystemet med rent vatten eventuellt blandat med skummjölkspulver före vaccinationen. För att skydda och förlänga effekten av vissa vacciner (exempelvis vaccin mot infektiös bronkit, IB) rekommenderas också att skummjölk eller skummjölkspulver tillsätts till vaccinblandningen. Läs på bipacksedeln för det aktuella vaccinet för att se vad vaccintillverkaren rekommenderar.

Vidare är det viktigt att vaccinblandningen når fram till alla djur samtidigt. I långa nippelramper kan det vara svårt att nå ut med vaccinet längst bort och vaccinationen riskerar då att bli ojämn. Tomma vattenledningar innehåller också en hel del restvatten som måste tömmas ut före vaccinationen. Kontrollera därför i förväg hur mycket vatten som måste tömmas ur ledningarna i varje hus. För att kontrollera att vattnet med vaccinet når ut i hela huset kan man blanda skummjölkspulver i dricksvattnet. Man kan även kontrollera detta med särskilda färgtabletter. Fåglarna ska också törstas i en till två timmar (vid varmt väder räcker det med en timme) innan de vaccineras så att de är törstiga och börjar dricka direkt när de får vaccinet. Vaccinet bör ges på morgonen eftersom det är då fåglarna dricker mest. Det blandade vaccinet måste förbrukas av fåglarna inom två timmar efter spädning.

Ett av de företag som tillverkar fjäderfävacciner som kan ges i dricksvattnet rekommenderar att vaccinationen görs i två på varandra följande tvåtimmarsintervall. Då ges hälften av det totala antalet doser under varje intervall. Detta underlättar att samtliga fåglar får en dos av vaccinet. Vilka vacciner detta gäller anges på bipacksedeln.

Det finns idag också särskilda färgtabletter som både skyddar vaccinet mot påverkan av klor och underlättar kontrollen av distributionen av vaccinet i huset. Dessa tabletter kan fås från ett av företagen som tillverkar fjäderfävacciner i samband med användning av företagets vacciner.

Utrustning

All utrustning som kommer i kontakt med vaccinet (blandningskärl med mera) får aldrig användas för annat än vacciner. Utrustningen ska sköljas med rent vatten före och efter vaccinationen. Det är viktigt att sköljvattnet är av god kvalitet och inte innehåller disk-, tvätt- eller desinfektionsmedel eller andra främmande ämnen som kan förstöra vaccinet.

Inför vaccinationen blandas en mindre mängd vatten och vaccin till en förblandning (stamlösning). Denna blandas sedan i en större mängd dricksvatten med hjälp av en automatisk doseringspump (doserare).Doserutrustningen ställs normalt in på mellan en och tre procents inblandning av förblandningen.

Förberedelser inför vaccinationen

  • Kontrollera att fåglarna är friska. Sjuka eller nedsatta djur ska aldrig vaccineras på grund av ökad risk för biverkningar.
  • Kontrollera flockens vattenförbrukning (under 24 timmar) noggrant.
  • Rengör vattensystemet (spola med rent vatten, eventuellt blandat med skummjölk) så att smuts, desinfektionsmedel, rengöringsmedel, klor, järn, tungmetaller och alger inte finns i någon del av vattensystemet (inklusive doseringsapparaten).
  • Ta bort filter som sitter mellan doseringsapparaten och djurutrymmet.

Förberedelser på vaccinationsdagen

  • Stäng av dricksvattnet och törsta djuren i en till två timmar.
  • Blanda vaccinlösningen (förblandningen/stamlösningen) medan fåglarna törstar.

Tillblandning av vaccin för dricksvattenvaccination

  • Vaccinet ska blandas enligt anvisning på bipacksedeln.
  • Blanda vaccinlösningen (förblandningen/stamlösningen) i en ren plastbehållare på en ren bänk. Ta på rena engångshandskar. Vattnet som vaccinet blandas i ska vara kallt och rent och får inte innehålla några syror eller desinfektionsmedel.
  • Blanda vatten och eventuellt skummjölkspulver/skummjölk till förblandningen enligt anvisning på bipacksedeln.
  • Vaccinet levereras i flaskor eller bägare. Följ bipacksedelns anvisning om hur vaccinet ska blandas i förblandningen. Blanda väl.

Dosering och administration av vaccinet

Vaccinet ska doseras enligt anvisning på bipacksedeln. Målet är att varje fågel ska få en dos av vaccinet. Vid vaccination mot infektiös bronkit (IB) rekommenderas att man ger något fler doser än antalet fåglar i flocken (cirka 10 procent mer) eftersom lite av vaccinet alltid fastnar i utrustningen under vaccinblandningen, i vattenledningarna och i nipplarna.

Mängden vatten som vaccinet skall blandas i anpassas till flockens vattenförbrukning under cirka två timmar, beräknat på den faktiska förbrukningen som mätts någon dag före vaccinationen. Genom att ge halva antalet doser under två på varandra följande tvåtimmarsintervall (50 procent + 50 procent) underlättas att samtliga fåglar får en dos av vaccinet. Vilka vacciner detta gäller anges på bipacksedeln.

När doserare och vatten kopplats på vattenledningarna ska restvattnet tappas ur ledningarna (alla nippelrör). Om skummjölk eller färgtabletter används ses vaccinblandningen som en färgskiftning i vattnet. När detta ses stängs vattenledningarna och vaccinationen påbörjas.

Sidan granskades senast : 2022-03-21