Gå direkt till innehåll

Råmjölk och utfodring av lamm/killing

För att förebygga sjukdomar hos det unga lammet/killingen är det nödvändigt att den nyfödda tidigt får i sig tillräckligt med antikroppar via råmjölken.

Introduktion

Råmjölkens antikroppsinnehåll kan kontrolleras med hjälp av en Brix-refraktometer. För att undersöka lammens/killingarnas upptag av råmjölk kan man mäta mängden totalprotein i serum.

Råmjölkens hygieniska kvalitet kan också ha betydelse för det nyfödda djurets hälsa, därför är det viktigt att ha goda rutiner för hur råmjölk som ska ges via sond eller nappflaska hanteras på gården.

Laboratorieundersökningar

 • För undersökning av mängden totalprotein i serum:

Ta blodprov utan tillsats från tre till fyra friska lamm/killingar som är en till tre dagar gamla.

 • För undersökning av råmjölkens kvalitet:

Ta fem råmjölksprover för kontroll av antikroppsinnehåll och hygienisk kvalitet, använd remiss vid undersökning av råmjölkskvalitet (pdf).

Använd allmän SVA-remiss (länk) vid inskickande av prover. När du skickar in prov tänk också på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

Råmjölksutfodring om lammet/killingen inte diar

 • Lammet/killingen behöver 200 ml råmjölk per kg (4 kg=800 ml) under det första dygnet. Erbjud via flaska eller sond cirka 200 ml råmjölk från första urmjölkningen så snart som möjligt efter födseln, helst inom 1 timme och senast tre timmar efter födseln. Ge ytterligare två mål med råmjölk från första urmjölkningen efter 6 respektive 12 timmar efter födseln.
 • Råmjölken ska komma från första urmjölkningen efter lamning/killning (helst inom en timme och maximalt sex timmar efter lamning/killning) och ha högt antikroppsinnehåll (godkänd enligt Brix-refraktometer (Brix-värde helst >22 procent)), god hygienisk kvalitet och rätt temperatur (37-39°C).
 • Om råmjölken är av undermålig kvalitet (Brix < 18 %), ges annan färsk eller fryst råmjölk.
 • Om fryst råmjölk används ska denna tinas försiktigt. Undvik att utsätta råmjölken för tining/frysning flera gånger eftersom detta är skadligt för antikropparna.

Undersökning av råmjölkens innehåll av antikroppar med hjälp av Brix-refraktometer

 • Kalibrera utrustningen enligt tillverkarens instruktioner.
 • Utför mätningen snarast efter urmjölkning.
 • Blanda råmjölken noga och placera en droppe på mätglaset.
 • Digitala Brix-mätare avläses direkt. Optiska mätare avläses genom att rikta mätaren mot en ljuskälla och läsa av där den färgade fältets kant skär skalan.
 • Gör rent råmjölksmätaren noga efter varje användning.

Undersökning av lammet/killingens råmjölksupptag

 • Kontrollera om lammen/killingarna får i sig tillräckligt med råmjölk genom att mäta totalprotein enligt ovan, mätningar kan med fördel upprepas.
 • Lammet/killingen bör ha minst 15 g/l antikroppar (IgG) i blodet, vilket motsvarar ett totalproteinvärde på minst 51 - 53 g/leller BRIX-värde på minst 8,6 % - 9,3 %.

Rekommendationer för att säkerställa god hygienisk kvalitet i råmjölk

 • Samla endast mjölk från kliniskt friska tackor/getter och juverdelar. Mjölken får inte heller innehålla blod, vara vattnig eller ha konstig färg.
 • Rengör juver och spenar noga före urmjölkning som ska ske med rena händer (gärna handskar) eller ren mjölkningsutrustning.
 • Förvara mjölken i noggrant rengjorda kärl, helst av metall, med lock.
 • Undvik att blanda mjölk från flera djur eftersom detta ökar risken för att mjölken förorenas.
 • Om mjölken inte utfodras inom en till två timmar ska den kylas (4°C) eller frysas.
 • Förvara helst inte mjölken i kylskåp (4°C) längre tid än 24 timmar. Om kylen inte fungerar som den ska eller om alltför stora volymer lagras samtidigt kan bakterietillväxt ske snabbare. Om råmjölken är av tillräckligt bra kvalitet kan den frysas in om den inte kommit till användning inom 24 timmar.
 • Råmjölk kan förvaras i frys upp till ett år.
 • Använd väl rengjord och hel nappflaska/napphink (alternativt sond om lammet/killingen inte dricker).

Råd rörande rengöring och desinfektion av sondningsutrustning och nappflaskor

 • För sondning av råmjölk bör man inte använda en sond som använts till sjuka lamm/killingar.
 • Det är viktigt att utrustningen är hel. Om materialet blivit repigt försvåras rengöringen. Sådan utrustning bör slängas.
 • Förslag på rengöringsrutin:
  Skölj utrustningen noga (tills sköljvattnet är fritt från synliga mjölkrester (ingen grumlighet)) både in- och utvändigt med rinnande ljummet vatten omgående efter användning.
  2. Lägg därefter utrustningen i varmt vatten (använd handskar och så varmt vatten som möjligt) med fettlösande handdiskmedel och diska noga för hand med diskborste eller liknande.
  3. Torka av utsidan med fabriksrent papper.
  4. Lägg därefter i desinfektionsbad (till exempel Virkon (max 10 minuter) eller Desisoft).
  5. Skölj noga in- och utvändigt med rinnande kallt eller ljummet vatten.
  6. Låt torka ordentligt. Kontrollera att det inte finns beläggningar kvar på ytorna. I så fall bör man diska med surt diskmedel.
  7. Förpacka utrustningen i rena plastpåsar och förvara rent.

Beställ SVA:s analyser

Mjölkkvalitet (1-5 prov) - SVA

Råmjölkkvalitet (1-5 prov) - SVA

Totalprotein (1-4 djur) - SVA

Totalprotein (mer än 4 djur, pris per st) - SVA

Sidan granskades senast : 2024-07-04