Gå direkt till innehåll

Att ställa diagnos hos gris

Grundläggande och avgörande för att ställa diagnos när grisar är sjuka är sjukdomshistorien och den kliniska undersökningen. Analys av blod-, träck-, organ-, mjölk- eller foderprover är ofta ett nödvändigt komplement för att verifiera diagnosen.

På SVA:s laboratorier testas prover för såväl vanliga produktionssjukdomar som viktiga epizootier hos grisar. Praktiserande veterinärer kan ta kontakt med SVA, Sektionen för lantbrukets djur, som har specialistkompetens för att ge praktiska råd om hur man väljer diagnostik och hanterar sjukdomsproblem i besättningar.

Sidan granskades senast : 2024-07-05