Gå direkt till innehåll

Råd omkring MRSA hos gris

MRSA är en bakterie som i huvudsak sprids genom direktkontakt. Smitta undviks med vanliga smittskyddsrutiner mot bakteriesjukdomar.

Generella råd

Handhygien är speciellt viktigt för de som kommer i kontakt med djur (djurägare, personal och besökare). Handtvätt i kombination med handdesinfektion rekommenderas både före och efter kontakt med djur. Detta är särskilt viktigt om djuret har en infektion och samtidigt behandlas med antibiotika. Restriktiv antibiotikaanvändning är viktigt för att minska risken för spridning av MRSA.

Specifika råd för lantbrukets djur

Rekommendationer för att minimera risken att besättningen smittas med MRSA

Inköp av djur är den största risken att få in smitta. Försök minimera antalet besättningar du köper ifrån.

Minska risken för att få in smitta via besökare genom att tillåta så få besökare som möjligt och när besök inte kan undvikas genom att:

  • Ha en tydlig gårdsentré och underlätta för besökare att hålla hygien (möjlighet till handtvätt med tvål, handdesinfektion, rena handdukar etcetera).
  • Besökare tvättar och desinficerar händerna före och efter besök bland djuren.
  • Skyddskläder används av både personal och besökare.
  • Tillåta besök av personer som varit i besättningar utomlands tidigast efter 48 timmar.

Minska risken för att själv (djurägare/personal) föra in smitta i besättningen genom att:

  • Använda skyddskläder vid arbete i den egna besättningen.
  • Undvika besök på gårdar i andra länder och efter sådant besök tillämpa 48-timmars-regeln (se ovan), om möjligt längre.
  • Följa instruktionerna ovan vid besök på andra gårdar (eventuellt ta med egna skyddskläder om det inte tillhandahålls).

Minska risken att föra in smitta till gården via andra djur (till exempel häst, hund, katt) genom att de hålls väl avskilda från livsmedelproducerande djur.

Förebyggande djurhälsoarbete och ansvarsfull användning av antibiotika på gården är viktigt. Särskilt gruppbehandling med antibiotika främjar förekomst av MRSA.

Om MRSA konstaterats i besättningen

Om MRSA konstaterats är det viktigt att undvika att människor smittas av djuren och att MRSA sprids inom besättningen eller till andra besättningar.

Grundläggande är god hygien liksom rengöring och desinfektion av stallar och redskap. Byte av skyddskläder samt handtvätt och desinfektion före och efter arbete i besättningen liksom mellan djurgrupper rekommenderas. Förflyttningar av djur ska vara genomtänkta.

Ägare eller skötare till djur med MRSA blir kontaktade av länsveterinär och smittskyddsläkare som ger mer specifika rekommendationer. Beslut om åtgärder i besättningen tas av Jordbruksverket.

Om du misstänker att du blivit smittad med MRSA, till exempel om du får variga sår eller bölder, bör du kontakta läkare. Mer information angående MRSA hos människa finns på Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens webbplatser. Specifika frågor ställs till vårdcentral eller landstingets smittskyddsläkare.

Sidan granskades senast : 2024-04-02