Gå direkt till innehåll

Mögelsvampar och mykotoxiner

Mögelsvampar är flercelliga mikroskopiska svampar som växer med grenade utskott. Det är framförallt de mykotoxiner (mögelgifter) som mögelsvamparna kan producera som utgör en fara för djur. Skillnaden mellan mögel och jäst är att jäst är encelliga svampar som normalt inte orsakar hälsostörningar.

Majskorn angripna av mögelsvampar.
Foder och råvaror kan angripas av mögelsvampar som kan bilda skadliga mykotoxiner. Foto: Milos Cirkovic

Det finns ett stort antal mögelsvampar som kan infektera foderråvaror. Vissa, så kallade fältsvampar, infekterar grödan redan i fält eller den nyskördade grödan där vattenhalten är hög. Andra mögelsvampar angriper grödan efter att den skördats och lagts in i lager och kallas därför lagringssvampar. Exempelvis kan otillräcklig torkning orsaka mögeltillväxt med eventuell mykotoxinbildning i spannmål under lagring. Förmågan att producera mykotoxiner varierar mellan olika mögelsvampar.

De skadliga hälsoeffekterna av mykotoxin varierar beroende av vilken sorts mykotoxin som är närvarande och vilket djurslag som äter fodret. Grisar är till exempel känsligare för fusariumtoxiner än hästar. Exempel på negativa hälsoeffekter som orsakas av mykotoxiner är reproduktionsstörningar, leverskador samt mag- och tarmstörningar. Mykotoxiner utgör dock inte enbart en fara för djuren utan kan även påverka livsmedelssäkerheten då vissa mykotoxiner kan överföras till kött och mjölk.

Sporer av mögelsvampar finns överallt i vår miljö och därmed även i foderråvaror och foder. Introduktion av mögel/sporer är därför inte möjligt att undvika helt, men det går att hindra tillväxt av mögelsvampar och därmed undvika att mykotoxiner bildas. Temperatur, luftfuktighet och typ av gröda/råvara är faktorer som påverkar tillväxten av mögel och därmed deras förmåga att producera mykotoxiner.

För de mykotoxiner som bedömts ha störst skadlig inverkan på djurhälsa och livsmedelssäkerhet finns idag gräns- eller riktvärden i lagstiftningen. Se Sveriges och EU:s foderbestämmelser på Jordbruksverkets webbplats.

För att bestämma eventuell mängd mykotoxiner krävs analys. 

Senast uppdaterad : 2021-02-03