Gå direkt till innehåll

Sjukdomar hos nötkreatur

Sjukdomar hos nötkreatur kan delas in i endemiska (sjukdomar som finns i våra besättningar) och sådana som av olika skäl är anmälningspliktiga. Till dessa senare hör bland annat zoonoser (som smittar mellan djur och människor) och epizootisjukdomar (allvarliga djursjukdomar som vi inte har i Sverige).

Här presenteras sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan drabba nötkreatur.
Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt.
Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

Resultat