Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för ren

I Sverige finns cirka 250 000 renar i vinterpopulationen. Drygt 4 500 renägare i 51 samebyar bedriver tamrenskötsel på ungefär 50 procent av Sveriges yta och producerar  runt 1 500 ton renkött per år. Hälsoläget för ren är generellt gott men system för att följa hälsoläget behöver utvecklas. Till följd av klimatförändringen och konkurrerande markanvändning ses en ökad förekomst av nödutfodring och infektionssjukdomar under vinterbetesperioden.

Vid renslakten sker veterinärbesiktning för att säkerställa den livsmedelshygienska kvalitén av slaktkroppen. På SVA utförs bland annat obduktioner och preparatundersökningar, samt diagnostiska analyser av prover från renar.

SVA deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, och utför rådgivning i ämnesområdet rensjukdomar.

Sidan granskades senast : 2024-03-22