Gå direkt till innehåll

TARANDUS-nätverket

TARANDUS är ett nordiskt forskarnätverk. Nätverket arrangerar nätverksträffar med fokus på renens hälsa och välfärd. Välkommen att delta i TARANDUS-nätverket!

TARANDUS logotyp, skapad av Karen-Ann Hurri

TARANDUS-nätverket startade 2021 och har sedan dess skapat en plattform där forskare, veterinärer och intressenter med fokus på renens hälsa och välfärd kan utbyta information och diskutera nya idéer och bilda nya samarbeten.

Vårt långsiktiga mål för det nordiska forskarnätverket TARANDUS är att bidra till en ökad kunskap om renarnas hälsa och välfärd, och utmaningar kopplade till klimatförändringen och exploatering, samt att stärka samarbetet och informationsflödet mellan forskarsamhället, myndigheter, veterinärer, rådgivande organisationer och renägare för att bättre kunna stödja renskötseln.

Genom att nätverka kan vi lära av varandra och skapa en bättre beredskap för att hantera klimatförändringens påverkan inom renskötselområdet. Under 2024 till 2026 kommer vi att arrangera TARANDUS-nätverksträffar i Sverige och Norge för forskare som arbetar med renhälsa och djurvälfärd ur olika perspektiv. Mer information om program och anmälan kommer att finnas på denna webbsida inom kort.

Save the date!

TARANDUS-nätverket kommer att vara en del av Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research 19–21 februari 2025 (lunch till lunch). Konferensen planeras att hållas i Alta, Norge. Mer information kommer presenteras här under hösten. Boka in datumen i era kalendrar redan nu!

Vill du delta i nätverket?

Kontakta Anna Omazic (anna.omazic@sva.se) om du är intresserad av att delta i TARANDUS-nätverket. När du registrerar ditt deltagande godkänner du att dina kontaktuppgifter kan delas inom nätverket. Läs mer om hur SVA hanterar personuppgifter.

Nätverket TARANDUS (The Arctic Research Network for Diseases in reindeer related to husbandry and climate change) finansieras för närvarande av The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research. Läs mer om TARANDUS-nätverket.

 

Samling av renar. Foto: Lotta Berg
Sidan granskades senast : 2024-04-26