Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för akvariefiskar

Akvariefiskar kan drabbas av ett flertal infektioner.

Bakteriella infektioner

Bakteriella infektioner är vanligt förekommande. Sjukdomsbilden kan variera från ytliga erosioner i huden till stora sår, fenröta samt skador på gälarna. Vätskeansamling i bukhålan och fjällresning samt utstående ögon kan också förekomma.

Ibland dör fiskarna utan tydliga yttre symtom, men de kan ändå ha lidit av en infektion.

Några exempel på bakteriesläkten där vissa bakteriearter kan orsaka sjukdom hos fiskar:

 • Aeromonas (hudsår, blodförgiftning)
 • Flavobakterier (fenröta, hudsår)
 • Mycobacterium (hudsår, kroniska infektioner)
 • Vibrio (hudsår, blodförgiftning)

Parasitinfektioner

Parasitinfektioner orsakade av encelliga djur är ett vanligt problem, som kan ge upphov till skador på fiskens gälar, hud/fenor och mag-tarmkanal.

Några exempel på encelliga parasiter som kan orsaka allvarliga skador på akvariefiskar:

 • Costia (gäl/hudparasit)
 • Hexamita (tarmparasit)
 • Oodinium (gäl/hudparasit)
 • Vita prick (gäl/hudparasit)

Några exempel på flercelliga parasiter som kan orsaka allvarliga skador på akvariefiskar:

 • Dactylogyrus (gälparasit)
 • Gyrodactylus (hudparasit)
 • Spolmaskar (tarmparasit)
 • Karplus (hudparasit)

Skicka in prov

Kontakta SVA, Sektionen för fisk, vid insändning av fisk och/eller prov från fisk, telefon 018-67 40 00 (växeln).

Akvarie- och dammfiskar

Vid sjukdomsproblem på akvarie och dammfiskar kontakta SVA, fiskjouren vid Sektionen för fisk, telefon 018-67 41 71, telefontid 7.50-16.40 (maj-augusti 7.50-15.30)

Sidan granskades senast : 2024-02-16