Gå direkt till innehåll

Parasiter hos häst

Här finns information till alla våra sidor om parasiter hos häst.

Parasiter är organismer som tar sin näring från andra levande organismer, och kan då orsaka skada. Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter) och utvärtes parasiter (insekter och spindeldjur).

Invärtes parasiter

Parasiter som lever invärtes kallas endoparasiter och finns hos alla hästar. En liten mängd endoparasiter är vanligtvis inte störande för hästens hälsa. Föl och unghästar är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna hästar. Därför ska parasitbekämpningen ske med hänsyn till hästarnas ålder.

De viktigaste endoparasiterna hos hästar i Sverige är:

Utvärtes parasiter

Parasiter på huden, utvärtes, kallas ektoparasiter . Hästarna blir inte immuna mot hudparasiter, men känsligheten för angrepp kan variera mellan individer..

Löss är exempel på så kallade värddjursspecifika ektoparasiter. Det innebär att hästens löss endast angriper hästar. De har hela sin livscykel, från ägg till vuxen parasit, på hästen.

Andra ektoparasiter, som knott, svidknott, fästingar, blinningar, flugor och bromsar angriper däremot alla däggdjur, inklusive människa, och fåglar.

De viktigaste hudparasiterna hos hästar i Sverige är:

Övrig ohyra:

Sidan granskades senast : 2023-01-30