Gå direkt till innehåll

Tips inför isolering av hästar

Generellt råd: Nyinkomna hästar bör isoleras i tre veckor. Hästar med misstänkt smittsam sjukdom isoleras tills de inte kan smitta längre – rådgör med veterinär.

Vad kan användas som isoleringsplats?

 • Separat byggnad eller stallområde avsatt för isolering
 • Avskild utebox eller hage
 • Avskild innebox inom samma stall som andra hästar

Egenskaper hos ett optimalt isoleringsstall

 • Avskilt från andra stallar och hästkontakter
 • Separat luftutrymme för varje isolerad hästgrupp
 • Tillträde kontrollerat och begränsat till de ansvariga
 • Boxar som förhindrar direkt kontakt mellan hästarna
 • Rengörbara ytor, inklusive väggar och golv
 • Separat utrustning för isoleringsenheten

Utrustning som behövs i ett isoleringsstall

 • En gräns eller sluss där man kan hänga rena kläder på ena sidan och isoleringskläder på andra sidan
 • Skyddskläder (engångs eller tvättbara), gummistövlar eller rejäla engångs skoskydd, engångshandskar, ev. plastförkläden
 • Möjlighet för handhygien: vatten, flytande tvål, handdesinfektion, engångshanddukar
 • Ytdesinfektionsmedel
 • Soppåsar, soptunna
 • Termometer för varje häst, alternativt engångsskydd för termometern
 • Utrustning och redskap som bara används på isoleringen
Bild på en karantänghage med en skylt.
Tänk på att ordna en hage där hästen kan gå utan att ha kontakt med andra hästar. Foto: Jessica Ortiz Bergström

Skillnaden mellan kontaktisolering och isolering för luftburna smittor

Kunskap om smittans natur är avgörande för att upprätthålla effektiv isolering/karantän.

Kontaktisolering

 • En sjuk eller misstänkt smittad häst placeras i ett separat utrymme
 • Syftet är att förhindra kontakt med andra hästar, såväl direkt och indirekt (via föremål, händer mm) kontakt
 • Luftutrymmet delas, så det passar inte för luftburna smittor

Isolering för luftburna smittor

 • Den isolerade platsen är utformad för att minska risken för spridning av smitta genom luften
 • Den misstänkt smittade hästen placeras i en separat byggnad eller stallsektion
 • God ventilation och luftväxling utan att luften cirkulerar till andra hästar

Vad man ska tänka på vid skötsel av isolerade hästar?

Skötsel ska ske så att smitta inte kan överföras mellan olika hästar.

 • Tilldela specifika skötare att ta hand om de isolerade hästarna
 • Allra helst bör en skötare vara ansvarig för att ENBART ta hand om isolerade hästar, annars sköts de efter övriga djur
 • Den utsedda skötaren bör vara väl insatt med grundprinciperna inom biosäkerhet, som hur man använder skyddskläder och skoskydd och rengör sig själv och utrustningen

Hanteringsordning av olika grupper av hästar

 • Skötsel av friska djur (utfodring/rykt/träning/mockning av box) görs först.
 • Hantering av exponerade djur därnäst.
 • Påverkade/sjuka djur hanteras sist.

Övervakning av hälsotillståndet

 • Kolla både de isolerade och de övriga hästarnas hälsotillstånd dagligen.
 • Ta temperaturen och titta efter symptom som hosta, näsflöde, diarré för att tidigt upptäcka sjukdom eller förändringar.
 • Använd gärna en lista på boxen för att dokumentera detta och skriva upp ev behandlingar.

Sanering efter smitta

När inga hästar längre insjuknar och de drabbade har tillfrisknat, planeras saneringsåtgärder lämpligen i samråd med en veterinär. Den mekaniska rengöringen för att ta bort all synlig smuts är absolut viktigast för att ta bort det mesta av eventuella smittämnen. Borttagning av så mycket organiskt material som möjligt är avgörande. Det innebär skrubbning, skurning, högtryckstvättning eller annan metod anpassad till det material som ska rengöras. Porösa ytor som träkonstruktioner eller smutsiga golvbeläggningar är ofta svåra att rengöra och desinficera.

Bild som visar sanering av stall
Foto: Järfälla ryttarförening

Mekanisk rengöring, steg för steg

 • Ta bort allt strömedel och organiskt material noggrant.
 • Borsta bort spindelväv och annat restmaterial från väggarna.
 • Fukta alla ytor - väggar, tak, lister - med tvättmedel och vatten, låt det gärna verka ett par timmar.
 • Skrubba sedan ytor med en styv borste för att lossa allt material. Högtryckstvätt kan också fungera. Använd varmt vatten med tillsats av rengöringsmedel som innehåller tensider. Undvik vattentemperaturer över 50 - 60°C. OBS! Högtryckstvätt kan sprida små vattendroppar (aerosol) som kan bära på smittämnen, använd andningsskydd.
 • Skölj ytor uppifrån och nedåt, mot dräneringen. Upprepa tills ytorna är rena, inklusive hörn, lister och dräneringar.
 • Avlägsna överskottsvatten och låt torka.

Rengör och desinficera gemensamma områden på liknande sätt.

Desinfektion

 • Applicera desinfektionsmedel enligt produktens bruksanvisning.
 • Börja längst upp på boxväggarna och arbeta från den bortre änden av boxen mot utgången. Låt torka.

Skydd för personalen som utför städningen

Skyddskläder, munskydd, skyddsglasögon och handskar rekommenderas.

Sidan granskades senast : 2024-05-08