Gå direkt till innehåll

Smittskydd vid inköp av ägg och höns

Köp djur från så få ställen som möjligt. Om du måste köpa djur från flera olika säljare så isolera de nyinköpta fåglarna under minst fyra veckor (karantän).

 Var noga med att inte föra smitta mellan flockarna:

  • Sköt om fåglarna i karantänen sist.
  • Använd skyddskläder och separata skor när du går in till fåglarna i karantänen.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten mellan flockarna.
  • Om fåglarna i karantänen håller sig friska så kan man sätta ihop de olika flockarna. Att isolera de nya fåglarna minskar risken för att smitta sprids, men det är ingen garanti eftersom fåglarna kan vara smittbärare utan att visa några symtom.
  • Köp inte fåglar på marknader eller hönsbytardagar. Du vet inte om övriga fåglar hos säljaren är friska och hur de har haft det på gården de kommer ifrån. Dessutom kan fåglarna ha smittats av andra fåglar på marknaden eller hönsbytardagen.
  • Köp hellre kläckägg eller unga kycklingar än vuxna fåglar. Med kläckägg är risken att få in en smittsam sjukdom lägre eftersom färre smittämnen sprids via ägg (vertikalt). Om du köper kläckägg - desinfektera kläckäggen innan de läggs i kläckaren. Näst bäst är att köpa unga kycklingar. Störst risk är det att köpa vuxna fåglar eftersom de har haft lång tid på sig att hinna bli smittade och sannolikt har träffat fler fåglar än unga kycklingar.
  • Var noga när du köper fåglar och kläckägg. Titta och undersök fåglarna noga så att de inte har parasiter eller visar tecken på sjukdom. Köp inte fjäderfän från en gård där fåglarna inte verkar ha det bra. Fråga säljaren om de har varit sjuka och om det finns svar på obduktioner eller blodprovsanalyser. Fråga om djuren är vaccinerade mot någon sjukdom. Köp aldrig en fågel som visar tecken på sjukdom eller en frisk fågel från en flock med andra sjuka fåglar. Fall inte för frestelsen att ta hem sjuka, klena eller misskötta fåglar.
Sidan granskades senast : 2024-01-30