Gå direkt till innehåll

Hund

Kontakta en praktiserande veterinär om din hund blir sjuk. 
Veterinären som undersöker ditt djur kan skicka prover till SVA:s laboratorier för analys. Bakterier, virus, parasiter och förgiftningar kan analyseras. Mikroskopiska undersökningar av prover från exempelvis hudförändringar eller tumörer görs också av SVA. SVA:s specialister kan också hjälpa veterinären med tolkning av provsvar, rekommendationer för att förhindra smittspridning med mera. Om så är fallet, kan avlidna/avlivade djur också obduceras på SVA för att fastställa dödsorsak eller sjukdomsorsak. Vi kan också utföra separat kremering så att askan kan återlämnas till djurägaren.