Gå direkt till innehåll

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk

Det blir allt vanligare med så kallade vårdhundar på, exempelvis, äldreboenden. Hundar kan bidra positivt på många olika sätt. Genom sin blotta närvaro sprider de ofta glädje bland både boende och personal. Hundar kan också vara delaktiga i olika typer av aktiviteter för att träna bland annat sociala, kognitiva och fysiska färdigheter hos de boende.

När man ska arbeta med hundar inom vård och omsorg finns det flera olika lagar och förordningar som man måste ta hänsyn till. Socialstyrelsen har därför, i samarbete med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, tagit fram en vägledning till gällande regelverk. Se dokumentet Hundar i vård och omsorg - Vägledning till gällande regelverk (pdf) på Socialstyrelsens webbplats.

Sidan granskades senast : 2023-08-10