Gå direkt till innehåll

Köp av hund

Det finns en organiserad illegal handel med insmugglade hundar, både i Sverige och i övriga Europa. Detta är en oseriös handel med hundar som ofta innebär både ett djurlidande och en allvarlig smittrisk för både människor och djur. Den kan endast fortgå så länge som det finns människor som stödjer detta genom att köpa hundar från oseriösa försäljare.

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för lagar och regler som gäller om du vill föra in djur som rest eller som du importerat. Anmälan av införsel av hund och katt sker till Tullverket, se Tullverkets webbplats för information. Information om införselregler för hund finns på Jordbruksverkets webbplats.

En hundvalp i närbild
Träffa alltid både valpen och modertiken och skaffa varken valpar eller vuxna hund via mellanhand. Foto: Bigant Photo.

Några generella råd för den som tänker köpa en hund är:

  • Ta alltid reda på varifrån hunden kommer, oavsett om den införskaffas i Sverige eller i utlandet.
  • Köp aldrig en hund via mellanhand.
  • Kräv att få besöka hunden i dess hemmiljö. Gäller det en valp skall man förvissa sig om att det även finns en modertik på plats. Köp inte en hund som kommer från en undermålig miljö.
  • Köp inte en hund som inte är helt frisk.
  • Kräv ID-handlingar och veterinärbesiktningsintyg före köpet.
  • Tala med besiktigande veterinär angående frågor kring besiktningen.
  • Hunden skall vara korrekt vaccinerad mot infektion med parvovirus samt mot sjukdomarna HCC och valpsjuka.
  • Den som köper en hund från utlandet ska kontrollera att Jordbruksverkets regler för införsel av hund till Sverige är uppfyllda.

Rabies

De svenska införselreglerna syftar främst till att förhindra att rabies förs in till Sverige. Den som har ansvar för en hund eller katt som har vistats utomlands måste förstå att ett infekterat djur innebär en smittrisk för människor, inklusive den som handhar hunden eller katten!

Rabies förekommer inte i Sverige och det är mycket viktigt att rabies inte förs in i landet. Om rabies introduceras i svensk natur så kan smittan kvarstå och spridas över landet. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för både människors och djurs hälsa och livskvalitet.

Rabies smittar via saliv, även en tid innan hunden visar symtom. När symtom på rabies väl ses leder sjukdomen till döden både för människor och för djur. För att ställa diagnos på levande djur måste djuret avlivas och hjärnmaterial undersökas.

Infektioner att ha i åtanke inkluderar bland annat:

Vid köp av hund från andra länder tillkommer ett antal frågeställningar i samband med veterinärbesiktning och friskintyg, utöver de som finns vid ett köp av en svenskuppfödd hund och utöver de svenska införselregler som finns för hund. Särskilt i södra Europa drabbas många hundar av infektionssjukdomar som vi inte är vana vid, eftersom de normalt inte förekommer hos hundar som enbart vistas i Sverige. En del av dessa infektioner ger inte symtom förrän en längre tid efter det att hunden blivit infekterad. En till synes frisk hund kan alltså börja visa symtom på sjukdom först en tid efter det att den köpts in till Sverige.

De tre sjukdomarna HCCvalpsjuka och infektion med hundens parvovirus finns utbrett över världen och ovaccinerade hundar riskerar att drabbas, även i Sverige. Vaccination mot dessa tre sjukdomar rekommenderas till samtliga hundar.

Vänd dig till en behandlande veterinär i det område hunden bor för att få en besiktning utförd och för råd om vilka provtagningar som bör utföras innan ett eventuellt köp av en hund. Smittryck och förekomst av olika infektionssjukdomar varierar mellan olika geografiska områden, liksom vilka andra sjukdomar man bör vara extra uppmärksam på.

Mer information

Har du frågor kring din hund eller dina hundar, eller grupper av hundar såsom hunddagis eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med hundar vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

Information om införselregler för hund och katt finns på Jordbruksverkets webbplats.

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.  

Folkhälsomyndigheten har information om infektionssjukdomar hos människa.

Vanliga frågor och svar  

 

Sidan granskades senast : 2024-02-14