Gå direkt till innehåll

Resa utomlands med hund

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för lagar och regler som gäller om du vill föra in djur som rest eller som du importerat. Anmälan av införsel av hund och katt sker till Tullverket, se Tullverkets webbplats för information. För information om införselregler för hund finns på Jordbruksverkets webbplats

Kontakta veterinära myndigheter i det land dit du skall resa för information om vilka lagar och förordningar som gäller avseende införsel av hundar till respektive land.

Ansvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig som djurägare. Innan du tar med din hund på resan är det en hel del du bör tänka på för att förhindra att din hund för in allvarliga infektioner såsom rabies och rävens dvärgbandmask till Sverige samt för att minska risken för andra sjukdomar.

Infektioner att ha i åtanke inkluderar bland annat: 

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

Sidan granskades senast : 2024-02-14