Gå direkt till innehåll

Förebyggande åtgärder inför resa utomlands med hund

Ansvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig som djurägare. Innan du tar med din hund på resan är det en hel del du bör tänka på för att förhindra att din hund för in allvarliga infektioner såsom rabies och rävens dvärgbandmask till Sverige samt för att minska risken för andra sjukdomar.

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för lagar och regler som gäller om du vill föra in djur som rest eller som du importerat. Anmälan av införsel av hund och katt sker till Tullverket, se Tullverkets webbplats för information. Information om införselregler för hund finns på Jordbruksverkets webbplats

Kontakta veterinära myndigheter i det land dit du skall resa för information om vilka lagar och förordningar som gäller avseende införsel av hundar till respektive land.

Har du frågor kring ditt djur? Boka tid med en veterinär som arbetar med det aktuella djurslaget vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

Vaccination mot rabies

Rabies är en dödlig sjukdom hos både människor och djur. En infekterad hund utgör inte bara en omedelbar livsfara för både människor och djur, den kan introducera smittan i svensk natur så att smitta kvarstår och kan spridas över landet. Rabies finns inte i Sverige idag men förkommer i många andra länder i Europa.

Regler för in- och utförsel av hund finns på Jordbruksverkets webbplats. Blodprov kan utföras för att kontrollera att hundens immunförsvar har producerat skyddande antikroppar.

Avmaskning hund

Rävens dvärgbandmaskEchinococcus multilocularis, är en bandmask som kan bäras och därmed spridas av räv, hund och i sällsynta fall katt. Parasiten kan orsaka mycket allvarlig, svårbehandlad sjukdom hos människa. En levertransplantation kan vara nödvändig. Smitta sker via infekterade djurs avföring. Djuren själva visar inga symtom, och äggen är för små för att ses med blotta ögat. Det kan räcka med att klappa en infekterad hund för att få smitta (ägg som inte syns) på händerna.

Bandmasken dödas av substansen prazikvantel, som ingår i vissa avmaskningsmedel. Fråga din veterinär om vilka avmaskningsmedel som kan användas.

Skydda hunden mot fästingar

Ju längre söderut i Europa man kommer desto större är risken att den medförda hunden blir angripen av kennelfästing(bruna hundfästingen, Rhipicephalus sanguineus). Hundars hud och päls kan snabbt bli helt översållade av denna typ av fästing, man kan till och med se fästingarna sitta i stora klasar på huden.

Fästingarna hittas både i naturen och inomhus. De är vanligt förekommande i till exempel kennelmiljö eller hittehundstallar. Fästingen överlever inte någon längre tid utomhus i vårt klimat, men trivs utmärkt inomhus i hushåll med hund. Om fästingen förs in i ett hem, en kennel eller motsvarande krävs ofta hjälp av saneringsfirma för att bli av med den ofta mycket stora mängd fästingar som snabbt spritt sig.

Den bruna hundfästingen sprider också flera allvarliga sjukdomar, som babesiosmonocytär ehrlichios och hepatozoonos.

Din veterinär kan hjälpa dig att finna lämpligt förebyggande preparat för din hund. Behandlingen bör påbörjas innan utresan. Behandlingen kompletteras med kontinuerlig kontroll av hundens päls och hud under resan, så att eventuella fästingar snabbt kan plockas bort från hunden.

Skydda hunden mot myggburna infektioner

Leishmanios, en mycket allvarlig parasitsjukdom hos hund sprids med sandmyggor (fjärilsmyggor, sandflies). Infektion leder hos de allra flesta hundar till allvarlig, kronisk systemsjukdom som kräver upprepad, eller livslång behandling. Det finns ingen behandling som visats säkert bota hundar från leishmanios.

Leishmania-infekterade hundar behöver inte uppvisa symtom förrän lång tid (flera månader eller till och med flera år) efter det att de infekterats via ett myggbett. En rad olika symtom kan utvecklas, bland annat kraftiga, livshotande blödningar från nos, smärtsamma led- och muskelförändringar och symtom orsakade av lever- och njurskador. Ofta har hundarna också hudförändringar. Ögonsymtom, anemi ("blodbrist"), avmagring och förlust av muskelmassa är andra exempel på vanliga symtom.

Smittan är mycket vanligt förekommande i ett flertal områden i södra Europa. Det finns myggrepellerande preparat som har dokumenterad effekt mot sandmyggor, hör med din veterinär om vad som är lämpligt för din hund. Man kan dock inte räkna med att preparaten skyddar fullständigt mot myggangrepp. Under kvällar och nätter då myggorna är som mest aktiva bör hunden därför också skyddas mot myggangrepp med hjälp av myggnät, eller genom inomhusvistelse.

Hjärtmask (Dirofilaria immitis) sprids till hund med stickmyggor. Infektionen ses framförallt i södra Europa. I vissa regioner är risken för smitta till hund mycket stor. De vuxna maskarna bosätter sig i kärl i hundens lungor och orsakar allvarliga skador på lungor och hjärta. När masken väl är vuxen är det ofta svårt att bota den smittade hunden. Infektionen kan dock förebyggas med hjälp av mycket effektiva preparat som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Vaccination mot leptospiros

De flesta hundar som bara vistas i Sverige behöver inte vaccineras mot leptospiros. För hundar som ska ut och resa kan det, beroende på vart hunden ska resa och i vilka miljöer hunden skall vistas, vara aktuellt att rekommendera vaccination.

Vacciner mot leptospiros ger inte ett fullständigt skydd mot infektion; ett mål med vaccination är att ge hunden ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomssymtom. Vaccinerna har en relativt kortvarig effekt, och vaccination planeras därför ofta så att den sker i lagom tid inför en resa. Precis som all annan behandling och bedömning av hundens eventuella sjukdom, så är det den behandlande veterinär som har hand om den enskilda hunden vid djurkliniken eller djursjukhuset som gör en bedömning avseende vilka vaccinationer som bör ges, eller inte behövs.

Läkemedelsverket har utvärderat vaccin inregistrerat för den svenska marknaden, här kan du läsa Läkemedelsverkets värdering av vaccinet (pdf).

Sidan granskades senast : 2022-07-15