Gå direkt till innehåll

Kaningulsot och vaccination

Ägare av tamkaniner som har frågor om vaccination och vaccinationsdoser vänder sig bäst till en lokal veterinär.

SVA:s rutindiagnostik för kaningulsot särskiljer nu de två virusvarianterna, RDVH1 och RHDV2. I ett forskningsprojekt påvisades förekomst av den nya virusvarianten i stora delar av Sverige, upp till Gävleborgs län. Det finns inga aktuella och heltäckande spridningskartor, men troligt är att den som vill skydda sina tamkaniner mot kaningulsot bör använda sig av vaccin som skyddar mot både RDVH1 och RHDV2.

SVA hoppas kunna gå vidare med undersökningar av det nya kaningulsotsviruset. Vi sätter stort värde på rapporter om sjukdomsutbrott och fortsätter även att ta emot döda vilda djur för undersökning genom viltsektionen, rapportera via formulär https://rapporteravilt.sva.se/. Genom att spara material i vår biobank, får vi nya möjligheter att undersöka var dessa virus förekommer och hur de eventuellt förändras.

Skicka in kaniner till SVA för undersökning

SVA tar emot vilda kaniner för undersökning utan kostnad, rapportera ditt fynd via formuläret rapporteravilt.sva.se.
SVA undersöker också tama kaniner, men kostnaden får den enskilda djurägaren själv betala. Läs mer om hur du skickar in djurkroppar till SVA. 

Sidan granskades senast : 2023-08-15