Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Allvarligt utbrott av peste de petits ruminants, PPR, i Demokratiska republiken Kongo

Ett allvarligt utbrott av virussjukdomen peste des petits ruminants, PPR, pågår just nu i Demokratiska republiken Kongo.

FAO, Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, meddelar att de påbörjat finansiering av nödhjälp för att hindra fortsatt spridning av PPR bland får och getter. Sjukdomen som har en hög dödlighet drabbar små idisslare och orsakas av ett mässlingliknande virus som är närbesläktat med det nyss utrotade boskapspestviruset. Utbrottet i Kongo är allvarligt då det hotar landets livsmedelsförsörjning. Hitintills har cirka 75 000 får och getter rapporterats döda, och det finns risk att sjukdomen kan drabba ytterligare 1,6 miljoner små idisslare. För att förhindra spridning initierar FAO nu ett vaccinationsprogram för djur i ännu inte drabbade områden. Upplysningskampanjer där bland annat kunskap om vikten av att inte flytta djur för att förhindra spridning är också en central punkt i hjälparbetet.

PPR förekommer endemiskt i stora delar av Afrika och Mellanöstern.

Under 2008/09 skedde utbrott av PPR i Marocko och under 2011 i Algeriet. Det sågs då som ett allvarligt hot mot fårpopulationerna i södra Europa att sjukdomen förekom i Nordafrika. Idag anses samtliga dessa länder fria.

Utvecklingssamarbetet för södra Afrika (The Southern Africa Development Community) har som mål att förhindra spridning av PPR. Att utrota sjukdomen ses som en nyckelfråga i kampen mot fattigdomen i drabbade länder.

Om Bloggen

I Sverige finns en så kallad statsepizootolog, och den ska finnas på SVA. Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Här i bloggen "Statsepizootologen kommenterar" tar statsepizootologen upp aktuella ämnen då och då. Karl Ståhl är Statsepizootolog på SVA.