Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Boskapspesten utrotad i världen

OIE, World Organisation for Animal Health och FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations har vid sina respektive årliga möten nu i maj 2011 antagit enhälliga resolutioner att boskapspesten är utrotad från alla länder och territorier i världen där det finns mottagliga djur.

Det är resultatet av ett världsomfattande arbete som påbörjades 1989 genom ett OIEprogram. 1994 gjorde OIE och FAO gemensam sak i utrotningsarbetet. Samarbetet har varit avgörande för att nå den framgång som programmet rönt och den 25 maj konstaterade FAO att genom gemensamma ansträngningar från regeringar, internationella och nationella organisationer samt veterinärer och forskare så är nu målet nått.

Bekämpning av boskapspest har varit en av FAO:s främsta prioriteringar för att bekämpa hunger och genom att förbättra boskapsförsörjningen förbättra människors liv.

Boskapspest är en smittsam virussjukdom ur familjen Paramyxiviridae och var känd i Europa redan innan Romartiden. Den dabbar många vilda och tama idisslare men buffel- och nötkreatur är speciellt känsliga och drabbade djur har en mycket hög dödlighet, ofta 100 procent. Utbrott av boskapspest har i många länder varit upprinnelsen till etableringen av veterinäryrket och att smittämnet är utrotat samma år som veterinärmedicinen har 250-årsjubileum kan ses som en stor framgång för yrkeskåren.

Marianne Elvander, Statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen