Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Danskt fynd av fågelinfluensa dras tillbaka

Rapporten om fynd av högpatogent fågelinfluensavirus (HPAIV) hos en vild gräsand som skjutits i sydvästra Danmark, och som tidigare kommenterats i denna blogg, dras tillbaka av danska veterinärmyndigheter.

Försök att upprepa resultatet att påvisa viruset har misslyckats såväl vid det danska som vid det europeiska referenslaboratoriet för fågelinfluensa. Myndigheterna drar därför slutsatsen att det inte finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att kunna deklarera utbrott av HPAIV hos vilda fåglar.

Läs mer hos andra

Fødevarestyrelsen, Danmark: Latest news 7 februari 2013

Om Bloggen

I Sverige finns en så kallad statsepizootolog, och den ska finnas på SVA. Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Här i bloggen "Statsepizootologen kommenterar" tar statsepizootologen upp aktuella ämnen då och då. Karl Ståhl är Statsepizootolog på SVA.