Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Danskt fynd av fågelinfluensa dras tillbaka

Rapporten om fynd av högpatogent fågelinfluensavirus (HPAIV) hos en vild gräsand som skjutits i sydvästra Danmark, och som i tidigare inlägg här kommenterats, dras tillbaka av danska veterinärmyndigheter.

Försök att upprepa resultatet att påvisa viruset har misslyckats såväl vid det danska som vid det europeiska referenslaboratoriet för fågelinfluensa. Myndigheterna drar därför slutsatsen att det inte finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att kunna deklarera utbrott av HPAIV hos vilda fåglar.

Läs mer hos andra

Fødevarestyrelsen, Danmark: Latest news 7 februari 2013

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen