Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fågelinfluensa i Asien

De senaste åren har antal fall av fågelinfluensa, H5N1, sjunkit för varje år – men nu ses åter en ökning. Ökningen finns i de länder i Asien där H5N1 är etablerad men även närliggande länder, som tidigare varit fria från smitta, har drabbats. Därför manar FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) nu till förhöjd beredskap.

Det finns även en oro att en mutation (genetisk förändring) av H5N1 har skett och att detta ska leda till att det vaccin som nu används för att förhindra utbrott inte längre ger skydd. Länder där H5N1 är fast etablerad är Bangladesh, Kina, Egypten, Indonesien, Indien och Vietnam och det är främst dessa länder som kommer att vara i riskzon för nya utbrott. Sedan 2006 har antalet fall av H5N1 hos både vilda fåglar och tamfåglar stadigt minskat i Europa.  Under 2010 skedde en nyintroduktion av H5N1 i Rumänien vilket ledde till ett utbrott bland tamfåglar. Även i Bulgarien påvisades en smittad rovfågel. Enligt FAO bör även dessa länder ha förhöjd beredskap.

Även tidigare år har det förekommit rapporter om förväntad spridning av viruset men hitintills har det inte lett till utbrott i vår geografiska närhet. SVA följer kontinuerligt utvecklingen av H5N1 och har fortsatt övervakning på fjäderfä och inkomna döda vilda fåglar.

Marianne Elvander, Statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen