Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fortsatta fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar, ännu inte läge för lättnader av restriktioner

Som framgått i tidigare inlägg har säsongens utbrott av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) varit det mest omfattande någonsin i Sverige. Det har i skrivande stund dock gått över två veckor sedan det senaste positiva fallet på tamfjäderfä i Sverige och vi hoppas att denna trend håller i sig.  Jordbruksverket har bett SVA om en bedömning av risken för tamfjäderfä i landet och vi har blivit kontaktade av många djurägare som också undrar över risken.

Vi är just nu mitt uppe i flyttfåglarnas vårflytt genom landet. Foto: Istock

Vi ser en nedåtgående trend i antalet fall på vilda fåglar under de senaste veckorna såväl i Sverige som i omkringliggande länder. Stigande temperaturer och ökad UV-instrålningen kommer succesivt att göra att virusets överlevnadstid i miljön blir kortare. Dock finns faktorer som gör att vi i dagsläget bedömer risken för introduktion till fjäderfä som fortsatt förhöjd, och att SVA därför inte kan rekommendera återgång till skyddsnivå 1.

  • Vi har fortsatt många rapporter om döda vilda fåglar i stora delar av landet och vi har rapporter från längre norrut i landet än tidigare.
  • Flera av de döda fåglar vi får in för analys är fortfarande positiva, vecka 13 var 30% av undersökta vilda fåglarna positiva. I veckan som gick konstaterades positiva fall på vilda fåglar i Leksand, vilket är de nordligaste fallen vi har sett någonsin i Sverige samtidigt som vi fortsatt har positiva fynd från sydligare delar av landet.
  • Polen och Tyskland rapporterar fortsatt många utbrott på fjäderfä och andra fåglar i fångenskap.
  • Danmark och Tyskland rapporterar fortfarande ett stort antal fynd av HPAI hos vilda fåglar även om det är en nedåtgående trend i förhållande till kulmen under mars månad.
  • Vi är just nu mitt uppe i flyttfåglarnas vårflytt genom landet. Många viktiga arter kommer att i stort sett ha passerat södra och mellersta Sverige inom ett par veckor om inte vädret oväntat sätter stopp. Dock kommer sydöstra Sverige (Skåne, Blekinge, SÖ Småland, Öland, Gotland) under maj att beröras av > 500 000 vitkindade gäss som passerar från Västeuropa på väg upp mot Ryska tundran.

SVA kommer att fortsätta att följa situationen kontinuerligt och återkommer med nya bedömningar.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen