Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

I veckan rapporterades ett nytt fall av fågelinfluensa i Danmark i en besättning med cirka 40 000 fåglar. Med anledning av utbrottet skrivs denna korta uppdatering av läget och påminnelse om att fortsatt undvika direkt och indirekt kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfän.

Undvik direkt och indirekt kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfän.

Som tidigare har rapporterats här har fågelinfluensasäsongen 2020-2021 varit en av de mest omfattande hitintills i Europa och den hitintills värsta i Sverige. SVA har gjort kontinuerliga bedömningar av läget baserat på rapporterad dödlighet och positiva fynd av fågelinfluensa i Sverige samt lägesrapporter från andra länder i Europa, riskbedömningar som också legat till grund för de beslut som Jordbruksverket fattat om skyddsnivåer för att förhindra att fjäderfän smittas av vilda fåglar. I början av november 2020 infördes skyddsnivå 2 i hela landet vilket bland annat innebar att fjäderfän i kommersiell produktion skulle hållas inomhus. Utifrån en observerad minskning av antal fall på vilda fåglar i Sverige och i omkringliggande länder i kombination med en mer gynnsam väderlek (virus är känsligt för värme och solljus) släpptes skyddsnivåerna den 1 juni. I riskvärderingen som låg till grund för att skyddsnivåerna släpptes betonade SVA att risk fortfarande kvarstod om än en lägre risk. Samt att vi fortsatt kunde förvänta oss fall på vilda fåglar framför allt längs kuster och vid större sjöar. SVA betonade också att djurägare fortsatt bör minimera direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfän och vilda fåglar.

SVA följer fortsatt läget både nationellt och internationellt. Det vi noterar är att det fortsatt förekommer rapporter om positiva fall, även om det är i mycket lägre omfattning jämfört med tidigare i våras. Detta skiljer denna säsong från tidigare säsonger, då det varit en ännu tydligare minskning av positiva fall och ovanligt med påvisande av positiva fall på sommaren.  

I Sverige har vi nu i juli konstaterat positiva fall på flera vilda fåglar som provtagits på Stora Karlsö.  I Norge och Finland har fall på vilda fåglar konstaterats i slutet av juni, och i Danmark bekräftades den 5 juli ett utbrott i en stor fjäderfäanläggning. Om vi riktar blickarna söderut har vi sporadiska rapporter om fall på vilda fåglar i Holland och Tyskland från mitten av juni och på fjäderfän i Frankrike i juli.

Det finns alltid en risk att få in smitta (inte bara fågelinfluensa) från vilda fåglar och en generell rekommendation om att undvika direkt och indirekt kontakt mellan fjäderfän och vilda fåglar kvarstår. SVA är fortsatt intresserade av rapporter om döda vilda fåglar och djurägare som noterar ökad dödlighet bland sina fjäderfän ska kontakta veterinär.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen