Gå direkt till innehåll

Statsepizootologen kommenterar

Foto: Shutterstock

Hundar i Nederländerna inte rabiessmittade

Fallet med två bulgariska rabiesinfekterade hundar i Nederländerna, som SVA skrev om den 23 oktober, har avskrivits som falskt positiva efter att analysresultatet inte kunnat bekräftas.

Det finns alltid en risk för falskt positiva eller falskt negativa resultat och därför brukar resultaten bekräftas med andra analyser för samma smittämne. I detta fall har de bekräftande analyserna inte gett överensstämmande resultat hos EU:s referenslaboratorium för rabies. De inledande resultaten måste därför tolkas som falskt positiva. Därmed hävs alla restriktioner.

SVA anser dock att det aktuella fallet tillsammans med ett nytt fall av rabies i Frankrike bidragit till uppmärksamhet av den sköra rabiessituationen i EU, vilket är bra. Situationen har också diskuterats mellan EU-kommissionen och medlemsländerna i EU och det finns förslag på hur man kan minska risken för spridning vid förmedling av före detta gatuhundar.

En illegalt införd marockansk kattunge i Frankrike insjuknade och dog i rabies i slutet av oktober. Den hade importerats två veckor tidigare och bott i två familjer samt vistats lös utomhus under mellanperioden, som också måste ses som riskperiod för spridning av sjukdomen. Med anledning av detta har myndigheterna vidtagit åtgärder för att förebygga sjukdom hos människor samt förhindra vidare spridning av sjukdomen bland djur. Bland annat har de infört restriktioner för förflyttningar av tamdjur samt förstärkt övervakningen av vilda djur i området.

Om Bloggen

I Sverige finns en så kallad statsepizootolog, och den ska finnas på SVA. Statsepizootologen ansvarar för frågor rörande epizootier och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur. Här i bloggen "Statsepizootologen kommenterar" tar statsepizootologen upp aktuella ämnen då och då. För närvarande är Karl Ståhl tf. statsepizootolog på SVA.