Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Mul- och klövsjuka i Egypten

På grund av det pågående utbrottet av mul- och klövsjuka i Egypten uppmanar Holländska statssekreteraren för jordbruk alla hemvändande Egyptenresenärer att inte ta med sig vare sig matprodukter, troféer eller andra föremål av djur eller djurhudar.

I Egypten förekommer mul- och klövsjuka av serotyperna A och O endemiskt och landet vaccinerar mot dessa. Men sedan cirka två veckor tillbaka har en ny serotyp, SAT-2,  snabbt spritt sig i 25 av landets 27 provinser (governorates) med stort antal sjuka och döda nötkreatur som följd.

Mul- och klövsjuka är ett mycket smittsamt virus som kan överföras inte bara mellan levande djur utan även med våra kläder och skor, djurprodukter som hudar, ull och kött (Storbritannien 2001) från  nötkreatur,  får, getter, kameler, hjortar samt tam och vildsvin.

Det är viktigt att du som besöker länder med utbrott av mul- och klövsjuka tänker på att troféer, trummor med djurhudar och andra djurprodukter kan föra med sig smittämnen som kan vara ett hot mot våra svenska djurs hälsa. Och för egen räkning självklar iakttar de rekommendationer som finns på till exempel Svenska djurhälsovårdens webbplats:

  • Den som besökt en utländsk gård eller på annat sätt kommit i kontakt med klövbärande djur, tex på en marknad, måste vänta 48 timmar innan besök i en svensk besättning. Det gäller även de som normalt arbetar med djuren.
  • Den som besökt en utländsk gård eller kommit i kontakt med klövbärande djur i ett område där mul- och klövsjuka förekommer måste vänta i 5 dygn innan besök i en svensk besättning. Det gäller även de som normalt arbetar med djuren.
  • Kläder som använts på en utländsk gård måste tvättas (helst 60°) och skor/stövlar rengöras och desinfekteras efter hemkomst. Detta gäller även om man besökt en gård med djur som går ute. Kläder som inte går att tvätta ska inte användas vid arbete/besök på gården. 
  • Matavfall får inte ges till grisar. Mul- och klövsjuka och svinpest kan spridas med smittat matavfall.
  • Besökare och anställd personal ska informeras om smittskyddsreglerna och matavfallsförbudet. För utländska besökare och utländsk personal rekommenderas att vårt intyg ”Visitors Certificate” fylls i.
  • Alla besättningar ska föra journal över besökare.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen