Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Rabies hos hundar i Europa

Rabiesläget i Europa är sårbart och nya fall kan tyda på en försämring av läget.

Det som är aktuellt nu är två rabiesfall i Nederländerna den senaste veckan.  Enligt uppgift  var två stycken fyra månader gamla valpar (kullsyskon), som förts in till Nederländerna från Bulgarien infekterade med rabies. Åtminstone den ena valpen hade hundpass med uppgifter om rabiesvaccination. Myndigheterna i Nederländerna vidtar nu åtgärder såsom smittspårning för att finna djur och människor som kan ha smittats samt behandling av exponerade personer.

Inom EU har under de senaste tio åren ett antal insmugglade valpar från framför allt Nordafrika funnits infekterade med rabies. Vid varje tillfälle har myndigheterna vidtagit åtgärder för att förhindra nya fall. Om de bulgariska valparna uppfyllde införselvillkoren är i nuläget inte känt. Detta är, vad SVA känner till, det första fallet där infekterade hundar som förts inom EU påvisats med rabies. Det utesluter dock inte att så har skett tidigare.

För att påvisa rabies hos en infekterad hund måste hunden avlivas och hjärnan undersökas. Virusets vandring genom kroppen till hjärnan tar vanligtvis några veckor, men kan ta betydligt längre tid. Om undersökningen utförs innan viruset når hjärnan kan man inte påvisa smittan men hunden har då inte heller hunnit bli smittförande.

Jordbruksverket rabiesundersöker alla påträffade smuggelhundar som avlivas i Sverige. Bulgarien har inte rapporterat några fall av rabies de senaste två åren och enbart enstaka fall åren innan (källa WHO). Landet har ett bekämpningsprogram sedan 2009 med bra resultat. Men Bulgariens geografiska läge med en lång landsgräns mot andra länder som inte har kontroll på rabiessituationen försvårar arbetet. Om det stämmer att valparna kommer från Bulgaren så tyder det på en försämring av läget. SVA följer nu situationen i Nederländerna och hoppas få mer information kring förhållandena runt de två valparna och även om rabiessituationen i Bulgarien.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen