Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Rabies inom EU – hur står det till?

I dagarna kom det rapporter från Tyskland om ett fall av rabies hos en hund illegalt införd från Turkiet, via Bulgarien. Den åtta veckor gamla valpen blev behandlad på klinik i Bremen innan den dog och hundens ursprung var inledningsvis inte känt. Symtom tillsammans med en utökad sjukdomsberättelse där ursprunget blev klart föranledde att hunden kunde undersökas för och bekräftas smittad med rabies.

Svårigheterna för Polen med rabies beror delvis på att andra länder inte har kontroll på situationen.

Myndigheternas utredning och hantering ska ha resulterat i att runt 40 personer behandlats förebyggande mot rabies efter kontakt med valpen. Det finns i dagsläget ingen misstanke om vidare smittspridning bland djur och Tyskland får enligt uppgift behålla sitt status som rabiesfritt land inom EU.

Rabies är en dödlig virussjukdom som uppskattas orsaka 59 000 dödsfall hos människa varje år världen över, främst i länder där lösspringande hundar fungerar som reservoardjur. Inom EU är rödräv det viktigaste reservoardjuret för rabiesvirus. Situationen i EU har under de senaste 20 åren förbättrats avsevärt tack vare en omfattande satsning på bekämpning genom vaccination. Många av de länder som tidigare hade en svår situation med stor spridning är idag rabiesfria och målet har varit ett rabiesfritt EU år 2020. Det nåddes inte, men arbetet fortsätter. Under 2021 har fall rapporterats enbart från Rumänien och Polen, och nu ett importerat fall i Tyskland. Rumäniens situation blir successivt stabilare, medan situationen i Polen försämrats under året. Förutom fall vid östra landsgränsen har smitta påvisats i ett nytt område (region Mazowieckie).  Hitintill i år har ett femtiotal fall hos räv och enstaka fall hos sällskapsdjur rapporterats. Det är i nuläget oklart hur utbrottet i det nya området har uppstått, men polska myndigheter arbetar med att få kontroll och har vidtagit flera åtgärder där. Förutom vaccinering av reservoardjuren genomförs kampanjer för att öka graden av vaccinerade sällskapsdjur; jaktförbud (förutom vildsvin) råder samt förbud för stora sammankomster för sällskapsdjur och det är koppeltvång på sällskapsdjur i området. EU har även haft en expertgrupp (EUVET) på plats för stöd och utvärdering av situationen.

Svårigheterna för Polen att bekämpa rabies vid landets östra gräns beror bland annat på spill-over från grannländer utanför EU. Länder som Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland och även Turkiet har inte situationen under kontroll och EU bekostar bekämpningsprogram vid EU:s gränser inom dessa länder för att förebygga smitta inom EU.

Påverkan på Sverige

Sverige har varit rabiesfritt sedan slutet av 1800-talet, men fallet i Tyskland hade kunnat hända här. Illegal införsel av hundar från länder där rabies förekommer bedöms utgöra den största risken för nyintroduktion av rabies. Tullen rapporterar om att antalet tillslag har ökat stort under pandemin, från redan höga nivåer. Liknande rapporter kommer även från andra länder.  Sannolikheten för introduktion av rabies bedöms generellt sett inte vara stor utan mycket liten, men den kan inte negligeras. Den 28 september är det världsrabiesdagen. Den finns till för att uppmärksamma rabies och alla som drabbas årligen trots att det är en sjukdom som faktiskt kan förebyggas. Ett sätt att förebygga rabies är att köpa hund på ett ansvarsfullt sätt och på så vis minska efterfrågan på illegalt införda hundar.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen