Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Sammanfattning och analys av sommarens newcastleutbrott i Östergötland

Under några hektiska sommarveckor påvisades newcastlesjuka i tre besättningar i Linköping, Norrköping och Motala: två frigående värphönsbesättningar och en burhönsanläggning.

De första tecknen på produktionsstörningar var ökat antal skalförändringar, så kallade skinnägg, följt av nedgång i äggproduktion. Inga andra sjukdomssymptom iakttogs på hönsen och det var ingen ökad dödlighet. En lärdom som kan vara värd att ta med sig är att det är viktigt att vid kontakter med värphönsbesättningar med produktionssänkning tänka på att det kan vara newcastlesjuka även om den kliniska bilden inte är så dramatisk.

Diagnosen var den här gången snabbt ställd i de frigående besättningarna då virusmängden i insända prov var hög och antalet positiva prov stort. En intressant notering är att bland burhönsen spreds virus mycket långsamt och virusmängderna hos de provtagna fåglarna var så pass lågt att diagnosen tog betydligt längre tid att fastställa. Det beror sannolikt på att kontakter mellan individer är mycket mer begränsad i bursystemet varför smittspridningen blir långsammare.

Smittspårningsarbetet blev omfattande då logistiken kring insamling och transport av ägg i värphönsbranschen har många kontaktpunkter främst genom samutnyttjande av packmaterial, så kallade äggbrickor.

Newcastlesjuka orsakas av aviärt paramyxovirus, typ 1 (aPMV-1). Nästan alla typer av fåglar kan drabbas men det är bara när virus når en viss grad av sjukdomsframkallande förmåga och påträffas hos tamfjäderfä som det benämns newcastlesjuka. En vanlig smittväg för paramyxovirus till tamfjäderfä är kontakt med vilda fåglar, antingen direkt eller indirekt. Men det finns även andra inkörsportar för infektionen, inte minst via människor och redskap vid transporter.

I smittspårningsarbetet under utbrottet tittade vi på följande viktiga punkter:

  • Biosäkerheten för att förhindra smitta från vilda fåglar
  • Biosäkerheten vid hämtning och lastning av ägg
  • Hur tvätt och desinfektionsrutiner säkras för de äggbrickor som cirkulerar mellan producenterna
  • Hur man säkerställer att äggbrickor som används vid leveranser utomlands får en särskild hantering vid återanvändning för att säkra att eventuell viruskontamination inte förs vidare

Runt de drabbade besättningarna upprättades skydds- och övervakningsområden med restriktioner för hantering och transport av fjäderfä. Idag är samtliga restriktioner hävda då vi inte längre påvisar viruset och övervakningen visar att besättningar som har legat innanför övervakningszonen inte har några symtom på smitta. Men det är i dagsläget ett fortsatt förbud att exportera fjäderfä och fjäderfäprodukter till länder utanför EU från Norrköpings, Linköpings och Motala kommun.

De flesta länder i Europa vaccinerar mot newcastlesjuka men det är viktigt att komma ihåg att vaccination endast dämpar symtom och inte förhindrar spridning av virus.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen