Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Sjukdomsläget för bovin tuberkulos i Europa

Situationen för bovin tuberkulos, bTB, i Europa är långt ifrån så god som man förleds att tro när man tittar på hur många länder som har officiellt tuberkulosfritt status. Det är viktigt att vara medveten om att denna status inte innebär att bTB inte finns i länderna. Under år 2012 har ett antal länder i Europa rapporterat nya utbrott av bovin tuberkulos.

Sjukdomen är endemiskt förekommande i England och Wales. I England planeras nu en regional bekämpning vilken inkluderar avlivning av grävling. Bara under de fyra första månaderna 2013 avlivades över 12 000 nötkreatur i England på grund av tuberkulos och man vet att en riskfaktor för fortsatt spridning är infekterade grävlingar. Men det finns också starka krafter som motsätter sig projektet.

Ökningen av antal fall i Europa är oroande. Kanske främst i Frankrike men även i andra officiellt fria länder som Tyskland, Belgien, Österrike och Schweiz för att nämna några aktuella länder som haft fall av bTB under 2013. Frankrike hade fram till juli i år rapporterat 75 tuberkulospositiva besättningar. Tyskland har haft 24 fall sen april och Schweiz tio sedan juni. Geografiskt ses sjukdomen i gränstrakterna mellan Tyskland, Österrike och Schweiz och det finns en misstanke om att smittkällan är infekterade hjortar och andra vilda djur i området.

Situationen i Sverige är idag god. Under första delen av 1900-talet gjordes en enorm och tillika lyckosam satsning på att utrota sjukdomen och vi har till dags dato inte haft något fall av bTB i nötbesättningar på närmare 40 år.

Ett land erhåller Officiell frihet i enlighet med de regler som finns i Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) kod för tuberkulos (Artikel 11.6.2) . Det vill säga, om landet under en treårsperiod har färre än 0,2 % av besättningarna och färre än 0,1 % av samtliga nöt, buffel och bison infekterade så erhåller man ett bTB fritt status. I ett land med ett stort antal besättningar betyder detta Officiell frihet även om hundratals besättningar är tuberkulossmittade. Det gäller att ha ett övervakningssystem som på ett bra sätt fångar upp smittade djur. Erfarenheten visar tyvärr att många smittade besättningar haft sjukdomen under en lång tid. Enligt EU Direktiv 64/432 ska djur som handlas mellan länder åtföljas av hälsointyg där det garanteras att de kommer från en officiellt tuberkulosfri besättning eller är tuberkulintestade med negativt resultat. Testrerna är också ett bekymmer i sammanhanget då de har dålig känslighet.

En smygande utbredning av bovin tuberkulos bland Europas nötkreatur är en olycklig utveckling och den situation som idag råder i England stämmer verkligen till eftertanke då situationen förvärrats trots hög medvetenhet om vad som borde göras.

Läs mer hos andra

Direktiv 64/432/EG

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen