Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Svinpestläget i Ryssland

Det kommer oroande rapporter från Ryssland med nya fall av klassisk svinpest i Vladimir oblast som ligger ca 80 mil sydost om S:t Petersburg. Under de senaste tre månaderna har fem utbrott rapporterats i tamsvinsbesättningar och sedan början på året har 24 utbrott som omfattar både tam- och vildsvin rapporterats till OIE.

Orsaken till ökningen av fall i Vladimir oblast tror den lokala myndigheten för handel och smittskydd (Rospottrebnadzor) beror på att smittade besättningar inte snabbt nog avlivas och att det skett en ökning av illegala djurförflyttningar samt att det inte finns ett fungerande system för fodertransporter. I nuläget kan fodermedel innehållande matavfall från fängelser och militäranläggningar transporteras och säljas fritt i landet.

Situationen för afrikansk svinpest i Ryssland är i dagsläget oklar. Senaste rapport var från augusti i år och då hade 139 utbrott rapporterats sedan september 2009. Fallen sträcker sig från gränsen till Georgien i söder till Murmansk i norr och involverar såväl tam- som vildsvin.

Och än en gång vill SVA upprepa det som skrevs i april i år. Att både klassisk och afrikansk svinpest är mycket smittsamma sjukdomar och det är av största vikt att mat- och andra produkter från svin och vildsvin inte tas från infekterade områden. (Det är förbjudet för privatpersoner att föra in kött eller köttprodukter och mjölk eller mjölkprodukter för egen konsumtion från länder utanför EU och från smittade områden inom EU). Även personer och redskap med mera kan föra in smittan. Utbrottet belyser vikten av god biosäkerhet på gårdsnivå och rengöring av kläder, skor och alla typer av transportfordon för att förhindra eventuell introduktion av klassisk och afrikansk svinpest till EU.

Marianne Elvander, Statsepizootolog, SVA

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen