Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Två nya fall av avmagringssjuka (CWD) i Norge

I förra veckan meddelade norska myndigheter att två nya fall av avmagringssjuka (Chronic Wasting Disease = CWD) på hjortdjur konstaterats i landet.

Foto: Jan Vidar Akselberg

Det första fallet gäller ytterligare en vildren från Nordfjella, samma område som smittade renar tidigare kommit från. Det andra fallet är en älg i kommunen Lierne, som gränsar till Sverige i höjd med Jämtland. Lierne ligger en bit norrut från området Selbu där de tidigare två fallen på älg i Norge hittades försommaren 2016. Den aktuella älgen befann sig endast ett par mil från den svenska gränsen. Älgarna i området är att betrakta som en population som rör sig fritt mellan Norge och Sverige.

Händelseutvecklingen aktualiserar behovet av att snarast påbörja en mer omfattande övervakning i Sverige. Sedan 2016 tas prover på självdöda eller till synes sjuka djur, men det är inte tillräckligt för att kunna påvisa en låg förekomst av CWD i Sverige, vilket är det sannolika scenariot i ett tidigt skede. Fler djur behöver undersökas och med fördel från de områden som angränsar till Norge. SVA har påbörjat förberedelser av en kommande övervakning, men avvaktar besked och finansiering från Jordbruksverket. EU väntas under denna höst besluta om miniminivån och hur övervakningen av CWD bland utvalda medlemsstater, bland annat Sverige, ska utformas. Troligen kommer EU-reglerad övervakning påbörjas 2018.

Läs mer

Transmissibla Spongiforma Encefalopatier (TSE) och prioner

CWD-övervakning i Sverige

Läs mer hos andra

Norska Veterinaerinstituttet

Chronic Wasting Disease

Två nya fall av avmagringssjuka

Norska Mattillsynet

Avmagringssjuka: CWD

Två nya fall av avmagringssjuka

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen