Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrott av fågelinfluensa i Tyskland

Den 26 juli 2015 informerades EU-kommissionen av tyska myndigheter om ett bekräftat utbrott av aggressiv fågelinfluensa, subtyp H7N7, i en värphönsbesättning med ca 14 000 djur i Emsland, Niedersachsen, Tyskland.

Femtio fåglar rapporteras ha självdött till följd av infektionen, och resterande djur i besättningen avlivades som en del av bekämpningsåtgärderna. Skydds- och övervakningszoner har upprättats, och tre icke-kommersiella besättningar, som låg inom skyddszonen, har tömts i förebyggande syfte för att förhindra smittspridning.

I dagsläget finns inga uppgifter om utbrottets ursprung eller om eventuella samband med det fall av aggressiv fågelinfluensa subtyp H7N7 som rapporterades från Storbritannien för drygt 2 veckor sedan. SVA bedömer sannolikheten som försumbar att den svenska fjäderfäpopulationen utsätts för aggressiv fågelinfluensa som direkt följd av utbrottet i Tyskland.

Snabb riskvärdering 150729

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen