Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Virusabort – hur skyddar man sin häst?

Utbrott av virusabort hos häst, orsakat av ekvint herpesvirus EHV-1, förekommer årligen i Sverige liksom i de flesta länder, eftersom viruset är mycket spritt.

Foto: iStock Photo

Viruset kan ge luftvägsinfektion, kastning (missfall, ”virusabort”) hos dräktiga ston, och i mer sällsynta fall inflammation i hjärna och ryggmärg. Herpesvirus kan ”gömma sig” vilande i kroppen och senare aktiveras vid stress, och smitta vidare. I olika undersökningar av slaktade hästar förekom virus i vilande form hos mellan 60 till 80 procent av slumpvis utvalda hästar.

Årets första kastning orsakad av virusabort har nyligen rapporterats i Sverige. De senaste veckorna har både kastningar och neurologisk sjukdom också rapporterats från hästar i Storbritannien och Frankrike, även hos vaccinerade hästar. Statsepizootologen har därför bett tf statsveterinär Gittan Gröndahl kommentera varför vaccinerade hästar ändå kan bli drabbade och hur man kan skydda sin häst.

Vaccination mot EHV-1 

Vacciner mot EHV-1 finns på marknaden, både sådana som är registrerade att ha effekt mot enbart luftvägsinfektion, och de som har indikation både luftvägsinfektion och kastning. Det är dock svårt att skapa högeffektiva vaccin mot herpesvirus. Viruset har olika mekanismer för att undgå immunförsvaret. Även om hästen har antikroppar mot EHV-1 så kan virus sprida sig i kroppen via blodet. Hästen blir inte heller immun mot nya infektioner speciellt länge efter en naturlig infektion. Den kan bli återinfekterad redan efter två månader.

Vaccinerna mot EHV-1 har därför begränsad skyddseffekt. Därför förekommer det att vaccinerade ston ändå kastar sitt foster vid infektion. Vaccinerna som har registrerats för att vara effektiva mot kastning har i olika studier visat sig ge cirka 60 till 75 procent skydd mot kastning, så vaccination kan ändå bidra till att minska antalet förlorade föl vid utbrott.

Observera att det också finns märken av virusabortvaccin som inte är registrerade för att skydda mot just kastning. En del hästägare använder ändå dessa vacciner till dräktiga ston. Men de vaccinerna är egentligen utformade och testade bara för att hålla nere spridning av luftvägssjukdomen.

Det finns inget vaccin som är registrerat att skydda mot den neurologiska formen av EHV-1, som är den mest ovanliga formen. Vid utbrott av den formen drabbas ofta även vaccinerade hästar.

Dräktiga ston bör i första hand skyddas mot smitta, genom att inte stå tillsammans med resande (tävlande, tränande) hästar och unghästar till exempel, eftersom dessa grupper exponeras för fler smittor.
I år (februari 2016) råder brist på vaccin mot EHV-1 från samtliga tillverkare i Europa. Det innebär att många dräktiga ston förmodligen inte kommer att kunna vaccineras de kommande månaderna, så det blir ännu viktigare att skydda stona mot smitta. Uppdatering 2016-10-24: SVA försöker hålla ett beredskapslager av vaccin mot EHV. Veterinärer kan kontakta SVA på 018-67 43 00 för dagsaktuella uppgifter om tillgång till vaccinet.

Smittskyddsråd för EHV-1

 • Stress kan aktivera en herpesinfektion. Undvik därför stressande situationer för dräktiga ston.
 • Håll dräktiga ston avskilda från unghästar och tävlingshästar.
 • Hästskötaren bör hantera dräktiga ston före övriga hästar och vara medveten om att smitta kan spridas med exempelvis kläder, grimmor och borstar. Det bästa är om separat personal sköter de olika enheterna tävlingsstall, karantänsstall, unghäststall respektive avelsston.
 • Ston bör föla i sin hemmiljö. De ska inte flyttas under sista delen av dräktigheten.
 • Undvik transporter som blandar hästar från olika besättningar.
 • Placera nytillkomna hästar i ett karantäns- eller mottagningsstall några veckor.
 • Kontrollera nytillkomna hästars temperatur varje dag och kontrollera sjukdomstecken.
 • Isolera hästar med feber, luftvägssymptom eller neurologiska symptom, och ston som har kastat sitt foster. Tillkalla veterinär för provtagning.
 • Rengör och desinficera utrymmen där kastning skett samt stall med infekterade hästar.
 • Isolering bör hållas i minst tre veckor efter det sista fallet av EHV-1-infektion.
 • Vaccin med indikation mot kastning orsakad av EHV-1 kan ges förebyggande till dräktiga ston enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis i månaderna 5, 7 och 9 i dräktigheten. Skyddseffekten är inte hundraprocentig.
 • Vaccin med indikation mot luftvägsinfektion orsakad av EHV-1 kan ges förebyggande enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis en grundvaccination följt av påfyllnadsdos varje halvår. Skyddseffekten är inte hundraprocentig.
 • Inget vaccin har indikation att skydda mot den neurologiska formen av EHV-1.

Vid luftvägssjukdom med feber, samt vid kastning eller neurologisk sjukdom hos häst

Isolera hästen och tillkalla veterinär för provtagning. Abortformen och den neurologiska formen av EHV-1 är anmälningspliktig.

Läs mer

Virusabort, EHV-1

SVA:s checklista "Om en smitta drabbar stallet" (pdf)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen