Gå direkt till innehåll

Filmer och föredrag i kampanjen Stoppa Kvarkan

 

Film: Vad skulle du göra om du fick ett utbrott av kvarka? Kvarka-utbrottet på Redwings hästhem.

 

Film: Hur blir hästar smittade av kvarka av kvarka?

 

Film: Vad är en tyst smittbärare av kvarka?

 

Film: Var med i kampen mot kvarka

 

Film: Symtom på kvarka

 

Film: Global spridning av kvarka via tysta smittbärare - Dr. Andrew Waller berättar hur studier av bakterie-DNA visar hur kvarkabakterien spridits över världen via friska hästar, så kallad tysta smittbärare.

Sidan granskades senast : 2023-04-26