Gå direkt till innehåll

För pedagoger, lärare och ledare

Här hittar du stöd för att som ledare välja och använda det material som SVA har tagit fram. Vi har tagit fram nyckelbudskap för sex områden och dessa utgör grunden i resten av materialet.

Banner om smittskydd vid djurkontakt
Våra nyckelbudskap är en kunskapsplattform för allt material.

Nyckelbudskap

Våra nyckelbudskap täcker sex olika kunskapsområden. Allt vårt pedagogiska material tar avstamp i några eller flera av dem. Dessa  kunskapsområden är:

  • smittskydd
  • antibiotikaresistens
  • djurskydd
  • livsmedelshygien
  • miljö
  • resor till andra länder

Vår strävan har varit att med hjälp av text, bild och illustrationer förmedla kunskap inom dessa områden på ett lättillgängligt sätt. Det finns hänvisningar till relevanta nyckelbudskap i materialet och på dessa webbsidor.

Skriften Nyckelbudskap (pdf) riktar sig främst till ledare och andra som vill fördjupa sina kunskaper. Våra faktablad (pdf) presenterar i kortversion nyckelbudskapens olika kunskapsområden.

Omslag ledarhandledning för barn och djur
Läs mer om hur ni får ut mesta möjliga nytta ur våra spel i lärarhandledningen.

Ledarhandledning

Ledarhandledningen beskriver kortfattat hur våra olika aktiviteter kan genomföras. Den hänvisar  till aktuella fördjupningssidor i skriften med nyckelbudskap. Via en innehållsförteckning hittar du snabbt fram till anvisningar och förslag som rör de olika aktiviteterna. En bra överblick över allt material finns i Gör och lär-katalogen.

Allmän ledarhandledning (pdf)
Gör och lär-katalogen (pdf)

Kunskapsstöd vid ledarutbildningar

Skärmdump från utbildningsmaterial om mathygien
Vi hjälper er med kunskaperna!

I kunskapsstödet finnas viktiga fakta om nyckelbudskapen som rör smittskydd, djurskydd och livsmedelshygien sammanfattade. Materialet har tagits fram för att ge stöd för utbildning av nya ungdomsledare inom 4H. Blivande ledare inom andra barn- och ungdomsverksamheter kan också ha glädje av materialet, exemepelvis inför ett läger eller en hajk i anslutning till en gård. Vår frågesport online hos Kahoot kan användas för att testa i vilken utsträckning de blivande ledarna har tagit till sig av innehållet.

Kunskapsstöd (pdf)

Sidan granskades senast : 2024-02-21