Gå direkt till innehåll

För verksamheter som tar emot studiebesök

Material som hjälper människor och djur att på ett tryggt sätt mötas på din gård hittar du här. Bland annat informationsskyltar på flera olika språk.

Skylt med besöksregler för djurgård
Hjälp besökarna med våra skyltar.

Alla djurhållare som tar emot besök måste berätta om de hygienregler som gäller. Att ge besökare möjlighet att tvätta händerna är den viktigaste åtgärden, men även tydliga instruktioner om vad besökarna får och inte får göra när de är i närheten av djuren behövs för att skapa ett tryggt möte mellan människor och djur.

SVA har tagit fram flera typer av material för att underlätta mottagandet för er. Vi rekommenderar att ni börjar visa vår film, eller rent av har instruerat besökarna att se den tidigare. 

Film: Inför ett gårdsbesök

Skärmdump från filmen Djuren på gården
Förbered er inför besöket.

Oavsett om du är den som ska ta med barn på gårdsbesök eller är gårdsägaren som ska ta emot barnen finns det många saker att tänka på för att mötet ska bli lyckat. Filmen Inför ett gårdsbesök berättar om viktiga saker att tänka på och kan ses av alla åldrar och är ungefär fyra minuter lång.

Mall för handlingsplan vid zoonoshändelser

Handlingsplanen ger vägledning för hur man ska agera om man misstänker att djur på gården bär på en sjukdom som kan smitta till människor, en så kallad zoonos. Du kan använda den mall som finns här för att lära dig mer om zoonotiska smittämnen, hur du kan förebygga smittrisker och vad du ska göra om det finns misstankar om att djur på gården bär på smitta som kan överföras till människor. Med hjälp av planen kan du upprätta en lista över personer som i så fall behöver kontaktas. Listan behöver uppdateras minst en gång varje år.

Mall för handlingsplan vid zoonoshändelser (pdf)

Informationsskyltar

Våra skyltar kan användas för att ge viktig information till besökare på en gård med djur. Klicka på respektive skylt för att ladda ned.

Ladda ned skylten som pdf:

Sidan granskades senast : 2024-02-21