Gå direkt till innehåll

Våra nyckelbudskap

Våra nyckelbudskap täcker sex kunskapsområden. Allt vårt pedagogiska material tar avstamp i ett eller flera av dem. Här presenterar vi dessa budskap kortfattat och i pdf:en som finns att ladda ned får du helheten.

Banner om smittskydd vid djurkontakt
Våra nyckelbudskap är en kunskapsplattform för allt material.

Strävan har varit att med hjälp av text, bild och illustrationer förmedla kunskap inom dessa områden på ett lättillgängligt sätt. Det finns hänvisningar till relevanta nyckelbudskap i materialet och på dessa webbsidor.

Skriften Nyckelbudskap (pdf) riktar sig främst till ledare och andra som vill fördjupa sina kunskaper. Våra faktablad (pdf) presenterar i kortversion nyckelbudskapens olika kunskapsområden.

Dessa  kunskapsområden är:

  • smittskydd
  • antibiotikaresistens
  • djurskydd
  • livsmedelshygien
  • miljö
  • resor till andra länder
Sidan granskades senast : 2024-02-21