Gå direkt till innehåll

Klassificeringen UN3373

Vissa prover bedöms ha risk för smitta och måste därför transporteras med klassificeringen UN3373.

Dessa prover är:

Frågeställning / agens Provtagningsorsak Provmaterial
Agarplattor med framodlade bakterier Typning Agarplattor 
Brucella canis (pcr/odling) Misstanke sjukdom Organprov/svabbar, urin, sperma, helblod
Campylobacter fjäderfä från slakterier Övervakningsprogram/övrigt Tarm 
Chlamydia psittaci, papegojsjuka  Misstanke sjukdom Organprov/ svabbar, kadaver
Epizootisjukdomar ( serologi) Epizootimisstanke Blod/serum
Epizootisjukdomar (PCR/odling) Epizootimisstanke Blod, organmaterial, kadaver
Salmonella Misstanke om salmonellainfektion Träck
Salmonella Typning stammar  
Träckprov nötkreatur < 6 veckor Alla provtagningsorsaker Träck
Tularemi Sjukdom Kadaver
VTEC Misstänkt positiva gårdar Träck och miljöprov, från gård
VTEC Övervakningsprogram Träck och miljöprov, från gård
VTEC   Stammar
VTEC/ EHEC, från slakteri Övervakningsprogram Träck

 

Tillbaka till Skicka in prov

Sidan granskades senast : 2023-08-24