Gå direkt till innehåll

Skicka ett prov till SVA

Ett prov är till exempel: svabb, blod, serum, vävnadsbit, urin, träck.

För att kunna analysera ett inskickat material på bästa sätt, är det viktigt att det förpackas och transporteras så att det inte förstörs eller det blir läckage under transporten. Följ därför alltid nedanstående instruktion avseende det just du ska skicka in.

Här hittar du de analyser SVA utför inklusive priser och remisser.

Gör så här

Avgör klassificering av provet

Beställ provpåsar (endast företagskund)

Packa ditt prov

Se SVA:s film om hur du packar organprov

Märk förpackningen rätt

Skicka prov för analys till SVA

Lämna in ditt prov direkt till SVA

Att tänka på vid kyla

När du skickar in formalinfixerat material till oss för histopatologisk undersökning på vintern finns det risk för frysskador på vävnaderna, vilket kan påverka och i värsta fall omöjliggöra delar av undersökningen.

Formalin utgör inte ett frysskydd, men du kan blanda en del etanol till nio delar formalin för visst skydd.

För att minska risken ytterligare ber vi dig, om möjligt, att lämna brevet i en brevlåda inomhus, och annars lägga det i postlådan så kort tid innan tömning som möjligt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta patologens administratörer på 018-67 40 86 inför insändande.

Senast uppdaterad : 2021-02-18