Gå direkt till innehåll

Fisk, kräftdjur, musslor och ostron

Vildlevande fisk, kräftor och musslor har en mycket stor betydelse för vår svenska natur, främst som delar i ett biologiskt sammanhang men också som en resurs för yrkes- och sportfiskare. Sverige har ett mycket gott hälsoläge vilket innebär att vi har få av de fisk och skaldjurssjukdomar som förekommer i övriga Europa. De sjukdomar vi har uppträder ofta i låg frekvens.